Velkommen til!

Kære alle elever på Greve Gymnasium

Vi glæder os meget til at møde jer alle – nye såvel som fortsættere. Vi ser frem til at give jer alle en inspirerende, udviklende og tryg skolehverdag. Vi ser frem til sammen med jer fortsat at skabe det stærke fællesskab, det store engagement og den stærke faglig, som vi på Greve Gymnasium sætter så højt.

En del af jer kender Greve Gymnasium godt i forvejen – også fra før corona-tiden. Vi vender på mange måde tilbage til et gymnasium, som I kender. Vi må nu gerne sidde almindeligt ved bordene, vi må gerne have idrætsundervisning, omklædning, musik og meget andet. Men der vil stadig være noget, som ikke helt er, som det plejer. Vi kan fx ikke alle samles i plenum, vi kan ikke spise frokost i fællesarealerne og vi kan foreløbigt ikke afholde fredagscafeer og fester. Vi følger naturligvis nøje med i udviklingen og holder jer orienteret.

I bedes læse nedenstående retningslinjer grundigt.

Retningslinjer for forebyggelse af smittespredning på Greve Gymnasium:

Følg generelt de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og hold øje med gymnasiets retningslinjer på hjemmesiden, Lectio og Facebook.

Greve Gymnasiums retningslinjer i kort form:

  • Vask hænder og sprit af ved ankomst til gymnasiet og efter hver lektion.
  • Hold så vidt muligt 1 meters afstand og hold til højre på trapper og gangarealer.
  • Undgå fysisk kontakt så som håndtryk og kram.
  • Sprit dit bord og stol af, inden undervisningen begynder.
  • Indgang for 1.g’ere er hovedindgangen, hf’ere, 2.g’ere skal gå ind ved ”Skoven” og ”Lunden”, mens 3.g’ere skal gå ind ved kantine og bibliotek.
  • I pauserne skal I blive i jeres klasser eller gå udenfor. Dette gælder også i spisepausen. Har man haft undervisning i et speciallokale, hvor man ikke kan spise, benytter klassen et fælles bord i kantinen.
  • Bliv hjemme, hvis du er det mindste syg og meld sygdom til kontoret. Følg så vidt muligt med i undervisningen hjemmefra.
  • Giv kontoret besked, hvis du eller dine nærmeste har fået konstateret Covid-19.

Gymnasiet har indsat ekstra rengøring.

Retningslinjerne kan tilsidesættes i forbindelse med særlige undervisningssituationer, hvilket er i tråd med myndighedernes retningslinjer:

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/jun/200619-retningslinjer-for-grundskoler-samt-ungdoms-og-voksenuddannelser.pdf?la=da

Tilbage er blot at sige – velkommen til Greve Gymnasium eller velkommen tilbage.

Lad os gå i gang med et forrygende skoleår.

Mange hilsener
Mette