Studieretningsfagene

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer.
Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.

I tysk fokuserer vi på kommunikative færdigheder som fx at tale og skrive et nuanceret tysk. Denne sprogfærdighed trænes i forbindelse med forskellige temaer, der alle beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede lande overvejende inden for tidsrummet 1945 og frem til i dag. Faget tysk giver dig således både sprogfærdighed og viden om tysksprogede lande, der kan sætte hverdagen og livet i Danmark i perspektiv.

I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i Danmark. Der er dog også et internationalt perspektiv, som i denne studieretning vil fokusere på de tysk- og engelsktalende områder.
Vi bruger teorier, begreber og modeller til at forklare, diskutere og tage stilling til det samfund der omgiver os. Aktuelle emner kunne være: Finanskrisens konsekvenser, fattigdom, integration, globalisering og medier, som vi undersøger og diskuterer ud fra teorier indenfor sociologi, økonomi og politik. En vigtig del af faget er også at lave undersøgelser, hvor man selv indsamler data.

Eksempler på tværfaglige forløb

Ungdomskultur
Ungdomskulturer med fokus på kulturelle ligheder og forskelle.

Subkulturer
Fx punk, hip-hop, hooligans, ghettoer.