Studieretningsfagene

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer.
Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.
I fransk fokuseres på kommunikation, i første omgang mundtligt og senere skriftligt. I 1.g træner vi basalt ordforråd gennem gloseøvelser og spil, og vi arbejder med dialoger fra hverdagssituationer, f.eks. at bestille mad på restaurant eller at spørge om vej. I 2. og 3.g arbejder vi med emner, som giver indblik i forskellige områder inden for kultur, samfundsforhold og historie i Frankrig og den fransktalende verden. Det kunne være familieforhold, højtider, en historisk periode, kriminallitteratur eller ungdomskultur. Vi arbejder med forskellige teksttyper, f.eks. noveller og artikler, samt musiktekster, videoklip og spillefilm.

I italiensk er der fokus på, at du hurtigt bliver i stand til at kommunikere på et enkelt og nogenlunde sammenhængende sprog via små dialoger og gloseøvelser. Vi arbejder med film, musik, interviews, artikler og noveller indenfor emner som ungdomskultur, familiemønstre, kriminalitet og immigration, hvilket giver dig en god viden om Italiens samfundsforhold, kultur og historie. Ved at lære italiensk får du kendskab til et sprog og en kultur, der spiller en væsentlig rolle i Europas kulturelle udvikling. Samtidig er Italien en af Danmarks vigtigste europæiske handelspartnere – fra mad, mode og design til bilindustri og vedvarende energi.

I latin får du et kendskab til Romerrigets historie, samfund og kultur samt det latinske sprog. Vi bygger videre på den viden om grammatik, som du har med fra Almen Sprogforståelse. På Latin C læses latinske originaltekster, som er forsynede med gloser og noter, så de er til at gå til. I forbindelse med tekstlæsningen arbejdes med oversættelse til dansk, sproglig analyse, indholdsanalyse og perspektivering. De sproglige færdigheder bruges som redskab til at læse og forstå de latinske tekster, og det er således teksternes indhold, som er i fokus for tekstlæsningen, ikke grammatisk udenadslære. Vi arbejder f.eks. med gladiatorer, Cæsars gallerkrige og smukke kærlighedsdigte.

Eksempler på tværfaglige forløb

Moderne familier
Hvordan lever man i forskellige lande? Hvilke bolig- og familiemønstre kan man møde rundt omkring?

Styreformer og politik
Forskellige lande styres på forskellig vis, og det påvirker borgernes liv. Hvordan er styreformerne, og hvordan lever folk?​