Studieretningsfagene

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer.
Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.
I fransk fokuseres på kommunikation, i første omgang mundtligt og senere skriftligt. I 1.g træner vi basalt ordforråd gennem gloseøvelser og spil, og vi arbejder med dialoger fra hverdagssituationer, f.eks. at bestille mad på restaurant eller at spørge om vej. I 2. og 3.g arbejder vi med emner, som giver indblik i forskellige områder inden for kultur, samfundsforhold og historie i Frankrig og den fransktalende verden. Det kunne være familieforhold, højtider, en historisk periode, kriminallitteratur eller ungdomskultur. Vi arbejder med forskellige teksttyper, f.eks. noveller og artikler, samt musiktekster, videoklip og spillefilm.

I italiensk er der fokus på, at du hurtigt bliver i stand til at kommunikere på et enkelt og nogenlunde sammenhængende sprog via små dialoger og gloseøvelser. Vi arbejder med film, musik, interviews, artikler og noveller indenfor emner som ungdomskultur, familiemønstre, kriminalitet og immigration, hvilket giver dig en god viden om Italiens samfundsforhold, kultur og historie. Ved at lære italiensk får du kendskab til et sprog og en kultur, der spiller en væsentlig rolle i Europas kulturelle udvikling. Samtidig er Italien en af Danmarks vigtigste europæiske handelspartnere – fra mad, mode og design til bilindustri og vedvarende energi.

I kinesisk skal du lære både at tale, skrive og læse, så 汉字 er en del af lektierne. Du lærer at begå dig i hverdagssituationer med et basalt ordforråd, og du får indblik i kultur, historie og samfundsforhold i både Kina og Taiwan. Eksempelvis vil du lære om gymnasieelevers hverdag i Taiwan, og du vil få indsigt i, hvorfor Facebook er forbudt i Kina. Kina er vores største handelspartner udenfor Europa, så du skal også snuse til, hvorfor kineserne er vilde med Danmark – fra H.C. Andersen og dansk design til bæredygtighed og velfærdsmodeller.

I spansk lærer du både at kommunikere og får en omfattende viden om kultur, samfundsforhold og historie i Spanien og Latinamerika. I 1.g arbejder vi med at lære et basalt ordforråd, og i 2. og 3.g arbejder vi med forskellige emner, fx festkultur i Spanien, fodboldens rolle, indvandring i Spanien, Colombia og handlen med narkotika og Chile før og nu. Vi anvender mange forskellige arbejdsformer og arbejder med noveller, digte, sange, film, reklamer, musikvideoer og meget andet. I studieretningen er der rig mulighed for tværfagligt samarbejde med de andre sprogfag, historie og andre fag, for eksempel om latinamerikanske indvandrere i USA.

I tysk fokuserer vi på kommunikative færdigheder som fx at tale og skrive et varieret tysk. Denne sprogfærdighed trænes i forbindelse med forskellige temaer, der alle beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede lande overvejende inden for tidsrummet 1945 og frem til i dag. Faget tysk giver dig således både sprogfærdighed og viden om tysksprogede lande, der kan sætte hverdagen og livet i Danmark i perspektiv.

Eksempler på tværfaglige forløb

Moderne familier
Hvordan lever man i forskellige lande? Hvilke bolig- og familiemønstre kan man møde rundt omkring?

Styreformer og politik
Forskellige lande styres på forskellig vis, og det påvirker borgernes liv. Hvordan er styreformerne, og hvordan lever folk?​