Studieretningsfagene

I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i Danmark. Der er dog også et internationalt perspektiv, som i denne studieretning vil fokusere på de engelsktalende områder. Vi bruger teorier, begreber og modeller til at forklare, diskutere og tage stilling til det samfund der omgiver os. Aktuelle emner kunne være: Finanskrisens konsekvenser, fattigdom, integration, globalisering og medier, internationale konflikter såsom Syrien eller Afghanistan som vi undersøger og diskuterer ud fra teorier indenfor sociologi, økonomi, politik og international politik. En vigtig del af faget er også at lave undersøgelser, hvor man selv indsamler data og foretager simple beregninger af eksempelvis sammenhængen mellem økonomisk baggrund og partivalg.

I matematik er der særlig fokus på matematisk teori. Der arbejdes både intuitivt og grafisk samt mere teoretisk, hvor sætninger bevises og trænes igennem opgaver. De matematiske teorier anvendes til at beskrive og forklare virkelige problemstillinger ud fra matematiske modeller. Herigennem får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på data. Vi arbejder blandt andet med statistisk usikkerhed, der kan bruges eksempelvis i forbindelse med valgprognoser.

Eksempler på tværfaglige forløb

Ulighed
Hvordan måles og beregnes ulighed? Hvorfor er der forskel på omfanget af ulighed i forskellige lande og hvordan hænger det sammen med landets velfærdssystem? I hvilken grad er ulighed et problem for samfundet og hvilken betydning har politikernes ideologiske baggrund i den forbindelse? Hvad er konsekvenserne af øget ulighed?

Folketingsvalg
Hvilken betydning spiller meningsmålinger for vælgere og politikere og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed for disse målinger? Hvordan bruger politikerne tal og fakta og er tallene altid korrekte? Hvad er sammenhæng mellem vælgernes sociale og økonomiske baggrund og deres partivalg?