Studieretningsfagene

I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i Danmark. Der er dog også et internationalt perspektiv, som i denne studieretning vil fokusere på de engelsktalende områder. Vi bruger teorier, begreber og modeller til at forklare, diskutere og tage stilling til det samfund der omgiver os. Aktuelle emner kunne være: Finanskrisens konsekvenser, fattigdom, integration, globalisering og medier, internationale konflikter såsom Syrien eller Afghanistan som vi undersøger og diskuterer ud fra teorier indenfor sociologi, økonomi, politik og international politik. En vigtig del af faget er også at lave undersøgelser, hvor man selv indsamler data og foretager simple beregninger af eksempelvis sammenhængen mellem økonomisk baggrund og partivalg.

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer. Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.

Eksempler på tværfaglige forløb

Kriminalitet
Kriminalitet er et problem som spiller en rolle i alle samfund. Er kriminaliteten stigende? Er der forskel på kriminaliteten i forskellige lande? Hvordan kan vi forklare sociologisk, at nogle mennesker bliver kriminelle? Hvordan kan vi bekæmpe kriminalitet? Hvordan kan man undersøge om der er en sammenhæng mellem kriminalitet og social baggrund? Hvorfor søger unge ind i bandemiljøet og er der forskel på eksempelvis USA og Danmark?

Præsidentvalg i USA
Den amerikanske præsident er en af verdens mest magtfulde personer. Hvordan bliver han valgt? Hvad er forskellen på præsidentkandidaterne? Hvorfor stemmer de amerikanske vælgere som de gør? Hvordan forsøger kandidaterne at overbevise vælgerne om deres politiske projekt via forskellige medier?