Hvis du er særligt interesseret i en studieretning, hvor vi samarbejder med regionale og internationale virksomheder om økonomi, handel og markedsføring, så er denne studieretning en mulighed.

Vælger du netop denne studieretning, skal du vælge enten innovation C eller erhvervsøkonomi C som valgfag.
Du kommer i studieretningen til at lære om forholdet mellem Danmark og den internationale, økonomiske verden og hvordan Danmark særligt påvirkes af de engelsksprogede landes økonomi og kultur.
Med international business kommer du til at arbejde casebaseret med udgangspunkt i regionale og internationale virksomheder og institutioner, så du får et solidt kendskab til de udfordringer og muligheder vores samfund står overfor. Du vil opleve at arbejde innovativt med ideudvikling og opgaveløsning, med afsæt i konkrete problemstillinger fra virksomheder eller organisationer. Studieretningen giver også mulighed for at eksperimentere med opstart af egen virksomhed, hvor der blandt andet arbejdes teoretisk såvel som praktisk med nytænkning, gode ideer og handlekompetence.

Studieretningsfagene

I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i Danmark. Der er dog også et internationalt perspektiv, som i denne studieretning vil fokusere på de engelsktalende områder. Vi bruger teorier, begreber og modeller til at forklare, diskutere og tage stilling til det samfund der omgiver os. Aktuelle emner kunne være: Finanskrisens konsekvenser, fattigdom, integration, globalisering og medier, internationale konflikter såsom Syrien eller Afghanistan som vi undersøger og diskuterer ud fra teorier indenfor sociologi, økonomi, politik og international politik. En vigtig del af faget er også at lave undersøgelser, hvor man selv indsamler data og foretager simple beregninger af eksempelvis sammenhængen mellem økonomisk baggrund og partivalg.

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer. Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.