Studieretningsfagene

I matematik er der særlig fokus på matematisk teori. Der arbejdes både intuitivt og grafisk samt mere teoretisk, hvor sætninger bevises og trænes igennem opgaver. De matematiske teorier anvendes til at beskrive og forklare virkelige problemstillinger ud fra matematiske modeller. Herigennem får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på data. I samarbejdet med fysik kan de matematiske teorier bruges til at regne på hastighed og acceleration fx i forbindelse med et forsøg, hvor en bold kastes lodret op i luften. I samarbejdet med kemi kan nævnes, at man matematisk kan beskrive, hvor hurtigt kemiske reaktioner forløber.

I kemi arbejdes der med at forstå hvilke stoffer verden er bygget af og især hvordan disse stoffer kan omdannes til nye stoffer ved kemiske reaktioner. Der arbejdes både eksperimentelt og teoretisk med hvordan man kan undersøge og beskrive egenskaber for alle disse forskellige stoffer. Med kemi A bliver koblingen til både fysik og matematik mere tydelig. Der introduceres blandt andet nye spektroskopiske metoder til analyse af stoffers kemiske opbygning. Metoderne bygger på vekselvirkning mellem stof og elektromagnetisk stråling og i kemi er fokus primært på detektivarbejdet der ligger i anvendelsen af disse metoder og i mindre grad teorien bag. Der arbejdes også med reaktionskinetik, hvor matematiske modeller kan bruges til at beskrive forskellige kemiske reaktioners hastighed.

Fysik handler om de basale naturlove der styrer alt fra naturens mindste byggesten til stjerners opbygning og universets udvidelse, men du lærer også at forstå dagligdags fænomener som lys, lyd, magnetisme og kerneenergi. I studieretningen med fysik A kommer du til at arbejde mere selvstændigt, eksempelvis med at tilrettelægge eksperimenter til at undersøge og åbne problemstillinger.

Eksempler på tværfaglige forløb

Udskilning af lægemidler
I kemi kan man fremstille forskellige lægemidler og give en kemisk beskrivelse af de reaktioner, der sker når stoffet nedbrydes i kroppen og af de nedbrydningsprodukter der dannes. Matematikken kan bidrage med modeller, der beskriver hvor hurtigt stoffer udskilles fra kroppen.

Hvad er det hvide pulver?
I kemi kan man bruge spektroskopi til at undersøge stoffets sammensætning og opbygning. Ved at kombinere forskellige former for spektroskopi kan man identificere hvilket stof der er tale om. Fysik kan forklare mere detaljeret om teorien bag metoderne – som bygger på elektromagnetisk stråling og
fotonenergi.