Studieretningsfagene

I matematik er der særlig fokus på matematisk teori. Der arbejdes både intuitivt og grafisk samt mere teoretisk, hvor sætninger bevises og trænes igennem opgaver. De matematiske teorier anvendes til at beskrive og forklare virkelige problemstillinger ud fra matematiske modeller. Herigennem får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på data. I samarbejdet med fysik kan de matematiske teorier bruges til at regne på hastighed og acceleration fx i forbindelse med et forsøg, hvor en bold kastes lodret op i luften. I samarbejdet med kemi kan nævnes, at man matematisk kan beskrive, hvor hurtigt kemiske reaktioner forløber.


Fysik handler om de basale naturlove der styrer alt fra naturens mindste byggesten til stjerners opbygning og universets udvidelse, men du lærer også at forstå dagligdags fænomener som lys, lyd, kræfter og elektricitet. En stor del af fysikundervisningen består af eksperimentelle øvelser og efterbehandling af måleresultater med matematik. I denne studieretning kan fagene fysik og kemi eksempelvis samarbejde i projekter om luftballoner, raketter eller farvestoffer.


I kemi arbejdes der med at forstå hvilke stoffer verden er bygget af. Og især hvordan disse stoffer kan omdannes til nye stoffer ved kemiske reaktioner. Der arbejdes eksperimentelt og teoretisk med hvordan man kan beskrive og undersøge egenskaber for alle disse forskellige stoffer.

Eksempler på tværfaglige forløb

Manhattan Projektet
Udviklingen af atombomben havde afgørende indflydelse på 2. Verdenskrigs afslutning.
Hvilken ekspertise var der brug for, og hvordan lykkedes det at få samlet denne? Hvorfor havde bomben så stor betydning?
Hvilke begrundelser kan anføres hhv. for og imod anvendelsen af atomvåben?
Hvilke konsekvenser fik det for befolkningen i Japan?

Er Jorden rund – hvorfor ikke?
Med baggrund i den viden man har om Jordens opbygning og det at Jorden roterer, kan man, ved hjælp af tyngdekraften og centrifugalkraften, vise at Jorden ikke er en kugle, men mere ligner en ellipsoide. Matematikken kan her bidrage til beregningerne ved hjælp af blandt andet de trigometriske funktioner og differentialligninger.