Studieretningsfagene

I biologi opnår du kendskab til menneskets fysiologi, miljøet omkring dig, genetik og genteknologi. Du bliver blandt andet bedre til at forstå hvad der foregår når der i medierne tales om opklaringer på baggrund af DNA-spor. Eller hvordan ecstasy påvirker nervesystemet. Igennem det eksperimentelle arbejde øges indlæringen i de forskellige områder af faget. Du opnår færdigheder og kompetencer i at undersøge og analysere biologiske sammenhænge. Vi kan samarbejde med matematik og bl.a. beregne, hvor hurtigt EPO eller alkohol bliver nedbrudt i kroppen, hvor hurtigt en koloni af gærceller vokser, og om man kan yde mere, hvis musklerne har et større tværsnitareal.


Kernen i idræt er kroppen i bevægelse hvad enten det er i form af fodbold, parkour, orienteringsløb, dans, badminton eller ski. Med udgangspunkt i disse forskellige praksisformer, kan idrætten betragtes fra en række teoretiske perspektiver eksempelvis biologisk, psykologisk, sociologisk, fysisk eller historisk. Via koblingen mellem teori og praksis forsøger idrætsfaget at opnå en dybere indsigt i hvorfor og hvordan vi dyrker idræt, hvordan kroppen reagerer under fysisk aktivitet, og hvilken betydning idræt har i det samfund vi lever i. Eksempler på konkrete aktiviteter kan være undersøgelse og sammenligning af elevernes og danskernes idrætsvaner, videoanalyse af praksis fx højdespring eller spydkast udført af elever, intervalløb med pulsmålinger til analyse af intensitet og efterfølgende træningsplanlægning.

Eksempler på tværfaglige forløb

Doping
Med udgangspunkt i hormonsystemet kigger vi på, hvordan kroppen reagerer på indtagelse af forskellige former for doping.
Hvilke idrætsudøvere tager doping?
Hvordan kan man vha. matematiske modeller beregne hvor lang tid efter ind-tagelsen forskellige former for doping kan påvises ved en test?

Ernæring
Hvilke næringsstoffer er der i den mad vi spiser, og hvad sker der med næringsstofferne i kroppen?

Og hvordan hænger præstation og ernæring sammen?