Studieretningsfagene

Musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver kompetencer i at arbejde logisk, analytisk og kreativt. Gennem analyser af musik og musikrelaterede forhold og ved at arbejde med musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori opnår man større musikalsk kunnen og bevidsthed. I undervisningen inddrager vi de historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver og får dermed en øget omverdensforståelse. Ved også at udøve musik gennem både sang og sammenspil tilegner man sig musikalske færdigheder, almendannelse og studiekompetencer.

I matematik arbejder man ud fra matematiske modeller med problemstillinger i hverdagen. For at kunne beskrive matematiske modeller gennemgås matematiske teorier. Ved at arbejde med forskellige matematiske modeller får man bedre mulighed for at forstå og vurdere den type argumenter, som er baseret på data. I denne studieretning kan man bl.a. få svar på følgende spørgsmål:
Hvorfor kaldte Bach et af sine værker for det veltempererede klaver? Hvad har Pythagoras med musik, stemninger og skalaer at gøre? Hvorfor egner den pythagoræiske skala sig ikke til flerstemmig musik, med mindre man holder sig fra tertser? Hvad har det gyldne snit med musik at gøre? Hvorfor er der en konflikt mellem harmoni og melodi? Hvad har tal og tangenter med hinanden at gøre?

Eksempler på tværfaglige forløb

Lyd og stemninger
Hvad er lyd? Hvordan er sammenhængen mellem lyd, toner, skalaer og akkorder?
Hvad er “kvintcirklen”?
Hvordan kan man spille et nummer udelukkende ved at spille “på flasker”? Hvordan konstruerer man de helt rette – og rene toner på flaskerne?

Parallelforskydning
I musikstykker bruges der ofte kompositionsteknikker som parallelforskydning, imitation og sekvensering. Hvorfor anvender komponister disse teknikker?
Hvordan kan disse begreber også forklares matematisk?