Studieretningsfagene

Musik er et almendannende kunstnerisk fag, som giver kompetencer i at arbejde logisk, analytisk og kreativt. Gennem analyser af musik og musikrelaterede forhold og ved at arbejde med musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori opnår man større musikalsk kunnen og bevidsthed. I undervisningen inddrager vi de historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver og får dermed en øget omverdensforståelse. Ved også at udøve musik gennem både sang og sammenspil tilegner man sig musikalske færdigheder, almendannelse og studiekompetencer.

I engelsk får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.
Du får undervisning i at analysere og fortolke forskellige typer af tekster, både nyere og ældre, og at vurdere dem i forhold til kulturelle, samfundsmæssige og litteraturhistoriske sammenhænge. Derudover lægger engelsk A vægt på at træne din evne til at beskrive det engelske sprog grammatisk og stilistisk med præcise, grammatiske forklaringer.
Endelig får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien, USA og andre engelsktalende lande.

Eksempler på tværfaglige forløb

Musicals
Handlingen i musicals afspejler ofte det omgivende samfund. Hvad vil en musical gerne vise? Hvilken rolle har musikken i handlingen, er musikken med til at fortælle “historien”? Har de enkelte personer egne temaer i musikken? Hvordan bruges musikken til at underbygge stemningen i musicalen?

Romantikken
I romantikken komponeres en del “programmusik” – altså musik der beskriver en stemning eller en historie, men hvordan kan musik det?
Og ses dette også i litteraturen og den øvrige kunst?