Faglig og personlig udvikling

Målet med HF på Greve Gymnasium er at udvikle dig både fagligt og personligt. I alle fag arbejdes der med at bygge videre på din faglige viden, og bringe den i spil i forhold til din videre uddannelse og dine fremtidige karrieremuligheder.

Vi arbejder også systematisk med at udvikle dine studie-kompetencer gennem undervisning i bl.a. faglig læsning, skriftlige løftekurser og individuelle tutorsamtaler.

På HF arbejder vi med et udviklende mindset, hvor formålet er at blive bedre frem for at præstere. Derfor giver vi kun ganske få standpunktskarakterer. Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, og det er kun den endelige eksamenskarakter, der tæller med i dit eksamensbevis.

Uddannelse til virkeligheden

HF-uddannelsen på Greve Gymnasium er opdelt i 4 semestre med hvert sit fokus. I første semester skal du afklare hvilke fag, du særligt interesserer dig for, så du i andet semester kan vælge en fagpakke, der toner din uddannelse i retning af enten sundheds- eller samfundsfaglige uddannelser. I tredje semester skal du afprøve hvordan dine fagpakkefag kan bruges i videre uddannelse eller karriere, og i fjerde semester skal du bruge din faglige viden i en større skriftlig opgave, hvor du undersøger en selvvalgt problemstilling.

På HF tager mange af de faglige forløb udgangspunkt i virkeligheden, og stiller skarpt på hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Det vil bl.a. ske gennem tre forskellige projekt- og praktikforløb, hvor du skal arbejde med konkrete problemstillinger knyttet til dine fag. Her skal du fx løse virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og din faglige undervisning.

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. I projektpraktik-forløb i 1.hf kan det fx være et samarbejde med kommunen om at skabe sundere arbejdspladser, og i 2.hf kommer du ud på en videregående uddannelse og arbejder med en case som fx sygeplejerske eller socialrådgiver.

Fagpakker rettet mod fremtiden

Udover de obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik, biologi, kemi, naturgeografi, historie, samfundsfag, religion) skal du vælge en fagpakke, der er tonet i retning af sundheds- eller samfundsfaglige uddannelser som fx sygeplejerske eller politibetjent. Derudover skal du vælge 2 valgfag. Du kan dine valgmuligheder nedenfor.

1. hf

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C (afslutttes med intern og ekstern mundtlig eksamen efter 2. semester)
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 1. semester)

Valgfag

 • Design og arkitektur C
 • Idræt C
 • Mediefag C eller musik C

2. hf

Obligatoriske fag

 • Dansk A (afsluttes med ekstern skriftlig og mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Engelsk B (afsluttes med ekstern skriftlig og mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C (afsluttes med intern og ekstern mundtlig eksamen efter 3. semester)

Fagpakke

Sundhed:

 • Biologi B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Psykologi C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Samfund:

 • Samfundsfag B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Psykologi C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Business:

 • Samfundsfag B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Erhvervsøkonomi C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Valgfag

Biologi B, idræt B, kemi B, matematik B, naturgeografi B, psykologi B eller samfundsfag B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Bliv en del af Greve Gymnasium

Når du går på HF på Greve Gymnasium bliver du en del af skolens sociale liv med morgensamlinger, musical, frivillig idræt, og skolens demokratiske liv med elevråd og skolerådsmøder. Vi forventer at du er motiveret for at lære og udvikle dig, og er åben for at udvide dine faglige horisonter. HF på Greve Gymnasium kobler din faglige viden med virkeligheden, og giver dig et godt udgangspunkt for videregående uddannelse og karriere.

Mange af vores HF-studenter søger videre på uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog, lærer eller ind i politiet.