Formålet er beskrevet i undervisningsministeriets læreplan:

Historieopgaven har som formål at opøve kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger og herunder inddrage de faglige mål. Endvidere har historieopgaven det generelle formål at introducere til de formalia, der knytter sig til en større skriftlig opgave.

Opgaven er altså både en faglig træning historie og samtidigt er opgaven en mulighed for at arbejde med de kompetencer du får brug for til den større skriftlige opgave (SSO) i 2.hf. 

Valg af emne og opgaveformulering

Historieopgaven skal skrives inden for gennemgåede undervisningsforløb eller fællesfaglige forløb i KS. Læreren laver et antal problemformuleringer, som eleverne kan vælge mellem. Ud fra den valgte opgaveformulering skal hver elev selvstændigt ”vinkle” og besvare opgaven. Opgavens omfang er fastsat til 5-8 sider á 2400 tegn.

Det er en vigtig del af opgaven, at træne ”god videnskabelig skik” og formalia i forbindelse med større skriftlige produkter.

Links

  • Se pjecen om opgaven her (kontakt os for denne).
  • Hent den officielle forside her (kontakt os for denne).