Historieopgaven (HO) i 2.semester er en sammenhængende faglig opgave, hvor der er særlig fokus på at træne de opgavetekniske krav, der er til større skriftlige opgaver. Historieopgaven er desuden med til at styrke elevernes studiekompetencer i almindelighed.

Den større skriftlige opgave (SSO) ligger i 4. semester af uddannelsen. Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder.

Du kan læse mere om opgaverne nedenfor.