Eksamen

Får at bestå en studentereksamen skal man både have standpunktskarakterer og til prøver. På denne side kan du se en oversigt over antal af prøver, og hvordan de udtrækkes.

Dispensation

Har du en funktionsnedsættelse som påvirker din mulighed for at præstere til prøver, kan det være du har mulighed for at få en form for dispensation. Se mere om mulighederne her.

Sygdom

Se her hvordan du skal forholde dig hvis du bliver syg i forbindelse med en prøve.

Snyd

Se her hvad snyd til prøverne er, og hvad konsekvenserne af snyd vil være.

Adgang til internettet og hjælpemidler ved prøver

Til mundtlige og skriftlige eksamener er der regler for hvilke hjælpemidler der må bruges. Her kan du få en gennemgang af reglerne.

Klage over karakterer

Hvis du ønsker at klage over en karakter (afsluttende standpunktskarakter eller eksamenskarakter) kan du få en vejledning her.

Karaktergennemsnit

For at bestå en studentereksamen skal det vægtede gennemsnit af karakterne være mindst 2,0. Ser mere om reglerne her.

Skriftlige prøver

Her kan du læse en masse praktiske omstændigheder om de skriftlige prøver.