Eksamen

Flere fag i afsluttes efter 1.g, 1.hf og 2.g. For disse fag tæller årskarakteren og en eventuel eksamenskarakter med til studentereksamen. Alle begynderelever orienteres om eksamen i april måned af studievejlederne og ledelsen.

Årsprøver

Årsprøver er mundtlige prøver, hvor man kan prøve hvordan det er at gå til eksamen. Prøverne er interne, dvs. at der ikke kommer en censor udefra, og den karakter man får kommer ikke til at stå på eksamensbeviset. Årsprøverne bliver meldt ud samtidigt med de mundtlige eksamener.

Terminsprøver

I 2.g afholdes der terminsprøver for elever der afslutter engelsk og matematik B-niveau i 2.g. Terminsprøve i 3.g afholdes i dansk og de A-niveau fag, eleverne har.

I 1. hf tilbydes terminsprøve i matematik, mens der i 2. hf tilbydes terminsprøve i dansk, engelsk og desuden i valgfaget matematik-B.
 
Prøverne er placeret i marts/april måned, se kalenderen.

Klage over karakterer

Hvis du ønsker at klage over en karakter (afsluttende standpunktskarakter eller eksamenskarakter) kan du få en vejledning her.