Bliver du syg inden eksamen, skal du ringe til skolens kontor på 43972000 fra kl. 7:30 på prøvedagen. Hvis årsagen hertil er sygdom, skal dette dokumenteres efter nærmere aftale med den prøveansvarlige uddannelseschef.

Fravær på grund af sygdom ved en officiel prøve skal dokumenteres ved en lægeerklæring om sygdommens varighed og årsag. Du afholder selv udgiften til lægeerklæringen. Ved terminsprøver og årsprøver kan en lægeerklæring erstattes af en skriftlig erklæring fra hjemmet.

Hvis du uden gyldig grund kommer for sent eller udebliver fra en officiel prøve har du ikke krav på at aflægge prøven. Det kan medføre udskrivning af skolen. Hvis uddannelseschefen vurderer, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimelig begrundet, kan du få tilbud om at aflægge prøven alligevel eller på et senere tidspunkt. Der afholdes sygeterminsprøve eller sygeårsprøve for sygmeldte elever snarest efter terminsprøven og årsprøven. Sygeeksamen i forbindelse med officielle prøver afholdes til august eller i januar for vinterterminen.