Studietur til Taiwan med Greve Gymnasium

Greve Gymnasium planlægger en studietur til Taiwan i dagene mand. 17. februar til ons. 26. februar 2020. Turen er åben for 15 elever, men kræver ansøgning og der vil være en egenbetaling.

Rejseprogrammet ser i grove træk således ud:

 • Vi lægger ud med fire dage i hovedstaden Taipei – til sightseeing og kulturel akklimatisering.
 • Derefter går turen til Kaohsiung, hvor vi skal indkvarteres privat i fire-fem dage.
  Disse dage skal deltagerne følge undervisning på Kaohsiung Senior Highschool (Greve Gymnasiums venskabsskole på Taiwan), og der vil være et sideløbende program for lokal sightseeing.
 • Fra Kaohsiung tager vi hjem til Danmark igen.
 • Vær OBS på, at datoerne ikke ligger 100 % fast endnu.

Ansøgningskriterier for studietur til Taiwan

Følgende kriterier gør sig gældende for potentielle deltagere:

 • Det er alle skolens elever, som kan søge.
 • 15 elever kan komme med på turen.
 • 2-3 af skolens lærere er med – Marianne Holgerson Fournier er en af dem. Vi arbejder normalt lidt med et andet fag også, når vi er af sted (historie, samfundsfag, geografi eller noget helt fjerde) og du skal være indstillet på, at turen også indeholder faglige elementer. Der vil være læsestof, en workshop inden afrejse, og du skal også bidrage med et lille oplæg eller andet, når vi er på sight seeing i Taipei.
 • Du skal være OBS på, at du bruger din vinterferie på turen.
 • Du skal selv kunne bidrage med 5000 kr. til rejse, ophold, fælles måltider mv.
  Skolens bidrag beløber sig til ca. 5000 kr. Du kan søge tilskud fra skolens elevfond, hvis du har svært ved at betale rejsens pris.
  fondsmidler fratrækkes elevernes eget bidrag.
 • Du skal selv dække lommepenge, evt. vaccinationer, forsikringer, måltider etc.
 • Der vil lægges særlig vægt på, at du er villig til at optræde som en værdig repræsentant for Greve Gymnasium. På sådan en tur er deltagerne ”skolens ansigt udadtil”.
  Vi skal besøge en meget fremmed kultur, hvor disciplin, pli og god opførsel er vigtigere på en anden måde end i Greve, og derfor skal ansøgerne være indstillede på at udvise modenhed og ansvarlighed.
 • Du skal have mod på at bo alene hos en taiwanesisk familie i 4-5 dage.
 • Der vil være skrappe regler for dress-code, og det vil være en tur uden alkohol.
 • Endelig forpligter du dig til at formidle turen for resten af skolen efter hjemkomsten. Formen på formidlingen taler vi om i fællesskab.

Spørgsmål kan stilles til Marianne Holgerson Fournier.

Interesserede skal indsende en motiveret, skriftlig ansøgning på cirka en halv A4-side til Marianne Holgerson Fournier (ggmhf@greve-gym.dk). I ansøgningen skal du oplyse, om du har kroniske sygdomme, allergier, psykiske problemer eller lignende. Du skal også oplyse, om der er medicinering, vi skal tage hensyn til.
Ansøgningen skal vedlægges en kopi af dit pas (siden med foto, pasnummer osv.).

Ansøgningsfristen er mandag den 11. november, og besked på udvælgelse vil foreligge ca. to uger efter.

Hvorfor skal du tage med til Taiwan?

Det kan du høre nogle gode bud på fra nogle af de elever der var afsted sidste år.