Studenterrekord

Vi dimitterer i år den største årgang nogensinde i gymnasiets historie.

Hele 354 skal nu finde deres vej ud i verden med et studentereksamensbevis fra Greve gymnasium i hånden. De mange elever fik deres eksamensbevis og et håndtryk til translokationen fra skolens rektor, Mette Trangbæk Hammer.

I sin translokationstale fortalte hun om den blandede følelse af savn og stolthed det er at sende studenterne ud i verden: ”Der står I – på vej ud af tiden, ud i verden, i friheden, i naturen. Og når jeg, selvom vi her på gymnasiet kommer til at savne netop jer, alligevel sender jer afsted med glæde og stolthed, så er det, fordi I tager afsted mere vidende, mere kompetente og mere dannede end da I kom”.

overrækning af studenterbevis

Viden og kompetencer er begreber der er til at forstå, men dannelse er et mere abstrakt begreb. Det er dog noget af det fornemmeste gymnasiet giver videre til sine elever, for det handler om hvordan man bruger sine kompetencer i mødet med andre. Mette Trangbæk Hammer formulerede det således: ”For dannelsen er at række ud over sig selv og møde viden, fællesskab og kunst og på den måde være en borger, der tager ansvar for både sig selv og andre. Dannelsen handler også om at ville handle eller måske ligefrem kæmpe for noget, der kommer fællesskabet til gavn”.  Som eksempel kunne hun nævne elevernes engagement i Operation Dagsværk, hvor et rekord stort antal elever samlede ind for at hjælpe jævnaldrende i dårligere stillede dele af verden til også at kunne gå i skole.

En af elevtalerne blev holdt af Silas Holm Stage. Noget af det han lagde sat størst pris på i gymnasietiden så var det de trygge rammer: ”De trygge rammer gør, at man tør kaste sig ud på dybt vand. Og det er den eneste måde man kan lære på”. Han sluttede med at citere Sokrates, som en forklaring på hvorfor det er vigtigt at gå ud i verden for at gøre en forskel: ”Hvis man vil rykke verden, må man først starte med sig selv”.

Og at studenterne er startet med sig selv, er Mette Trangbæk Hammer ikke i tvivl om: ”I har netop taget en studentereksamen den og ikke kun fået den. Samfundet har godt nok givet jer muligheden, men det har krævet flid og vedholdenhed. Nogle af jer har valgt at være meget ambitiøse med lektielæsningen, andre har valgt at tilbringe lidt mere tid med vennerne. Mens nogle har valgt at bruge en masse tid på elevråd, fredagscafe og andet, der kommer det store fællesskab til gavn, så har andre valgt at finde mindre fællesskaber om brætspil, musik og idræt. Alle har I skullet finde jeres balance, og I har aktivt truffet jeres valg”.

Studenter

Der er mange valg her i livet, men Mette Trangbæk Hammer er sikker på, at studenterne er rustet godt til fremtidens udfordringer: ”Med et skiftende arbejdsmarked, med de komplekse udfordringer, samfundet står over for, og med de store ideologiers stadige fald, så er viden, brede kompetencer og dannelse jeres bedste kompas i livet”. Til at starte med skulle studenterne kun finde ud i deres studentervogne, men derefter venter den helt store rejse ud i livet.

Se alle billederne fra translokationen her.