Til den sidste gruppe har Greve Gymnasium mange tilbud, fx:

ATU – Akademiet for Talentfulde Unge

Elever, der bliver optaget i ATU, deltager i hele gymnasieforløbet, startende i januar i 1.g og sluttende i januar i 3.g. Forløbet omfatter obligatoriske seminarer, frivillige arrangementer samt en sommercamp, hvor faglige udfordringer og socialt samvær udbydes under hyggelige forhold. Optagelse foregår skriftligt, og der er orientering herom i efteråret i 1.g.

Typisk bliver ca. 10 elever fra 1.g på Greve Gymnasium optaget på ATU. Der er optagelsesprocedure hvert år i november. Henvendelse herom kan ske til Anne Birgitte Castberg, ggabc@greve-gym.dk

U-faktor

Sammen med de 5 andre gymnasier i det gamle Roskilde Amt, giver Greve Gymnasium et særligt tilbud til vores 2.g og 2.hf elever. Dette initiativ hedder U-faktor.

U-faktor eleverne deltager i studiebesøg og workshops på videregående uddannelser, f.eks. Roskilde Universitet, Copenhagen Business School, School of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet, DTU og Ålborg Universitet, København.

Hvert af de 6 gymnasier kan sende 15 talentfulde elever til disse arrangementer. Henvendelse herom kan ske til Jacob Sloth, ggjsl@greve-gym.dk.

Forskerspirer

Projekt Forskerspirer giver elever i 2.g og 1.hf med et stort fagligt overskud mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt.

  • Kan stamceller helbrede Alzheimers?
  • Kan søvn nok give gode karakterer?
  • Hvilke psykologiske mekanismer udløser reklamerne?
  • Hvad kan vi udlede af missionerne til Mars?

Tænker du også over spørgsmål som disse? Er det grebet af et specielt emne, som du allerede har læst om? Har du lyst til at være med til at skabe ny viden? Så er Projekt Forskerspirer måske noget for dig.

Projektet tilbydes i samarbejde med Københavns Universitet og starter i februar og slutter i oktober. Man kan udarbejde sit projekt inden for fire kategorier: humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.

Greve Gymnasium har deltagere med hvert år. Ofte er det muligt at udnytte sit forskerspireprojekt i sin SRP. Henvendelse herom kan ske til Jens Ole Gaardsted, ggjog@greve-gym.dk.

Unge Forskere

Unge Forskere Senior er for dig, som laver SRP eller lignende projekter inden for naturvidenskab og sundhed. Der er kontante præmier for over 300.000 kr., rejser til lande som USA, Kina og Brasilien og særlige sponsorpræmier på spil, når unge fra hele landet dyster på viden, kreativitet og opfindsomhed. 

Du kan deltage med et individuelt projekt eller I kan deltage med et gruppeprojekt. Indsendelse af projekt sker i januar/februar. Henvendelse herom kan ske til Jens Ole Gaardsted, ggjog@greve-gym.dk

ScienceTalenter, Videnscentret Sorø

Greve Gymnasium er med i Science Talenternes Gymnasienetværk. Dygtige elever inden for naturvidenskab kan deltage i camps og events. Gennem årene har elever fra Greve Gymnasium deltaget i fx Matematica-dysten, Science College Industries, Rumrejsen 2015-camp og Girls’ Day in Science. For tiden deltager elever i Science Talent College.

Der er også mulighed for at lave SRP hos ScienceTalenter. Henvendelse herom kan ske til Jens Ole Gaardsted, ggjog@greve-gym.dk.

European Business Games

European Business Games er en iværksætterkonkurrence for HHX og STX. Eleverne udvikler iværksætterprojekterne helt fra grunden ud fra devisen om, at det skal blive en god forretningsidé, og forholder sig til begreber som ledelse, markedsføring, strategier og budgetter i deres eget projekt. Henvendelse herom kan ske til Kaspar Aarøe Jensen, ggkje@greve-gym.dk.

Konkurrencer og olympiader

Inden for gymnasiets fagrække tilbydes deltagelse i diverse landsdækkende konkurrencer og olympiader, fx. biologi, kemi, matematik og fysik, men også filosofi, samfundsfag og geografi.

Hvis du vil vide mere om ovenstående og andre tiltag for elever, der har lyst og evner til en ekstra udfordring kan du henvende dig til dine faglærere, de nævnte lærere eller til Jens Ole Gaardsted, ggjog@greve-gym.dk.

Junior Talent Greve

Greve Gymnasium tilbyder også et talentforløb, Junior Talent Greve, for dygtige og engagerede elever i 8.-9. klasse. Talenterne findes via talentvejlederne ude på grundskolerne i Greve Kommune, bliver optaget i Junior Talent Greve, hvorefter de deltager i fem obligatoriske heldagsseminarer med vidt forskellige emner.

Junior Talent Greve har sin egen hjemmeside som kan ses her (link til ekstern hjemmeside) . Henvendelse herom kan ske til Jens Ole Gaardsted, ggjog@greve-gym.dk eller Jacob Sloth, ggjsl@greve-gym.dk.