Alle elever får ved skolestart tilbudt en individuel samtale med en studievejleder for at sikre en god start på Greve Gymnasium.

Har du vanskeligheder med at følge undervisningen, kan vi rådgive og undersøge hjælpemuligheder. Vi kan også rådgive dig med problemer i forhold til kammerater, skolen, forældre eller andet. Rådgivningen kan også dreje sig om hvilke hjælpeinstanser, der kunne være aktuelle i det sociale system, i kommunens psykologiske rådgivning eller andre steder.

Står du i en situation, hvor du overvejer at stoppe eller skifte uddannelse så kom ned til os! Vi kan diskutere problemstillingen igennem og undersøge, hvad eventuelle andre uddannelser eller anden beskæftigelse indebærer.

Kom ned og snak med os, så snart du er i tvivl om noget. Hellere en gang for meget end en for lidt!

Se hvordan du tilgår psykolog

Studievejlederens åbningstider

Mandag kl. 13.45 – 15.20: Marianne Holgerson Fournier
Tirsdag kl. 9.55 – 11.30: Anders Foged Christensen
Onsdag kl. 12.00 – 13.35: Lisa Fuglheim
Torsdag kl. 9.55 – 11.30: Camilla Vejen Kristensen
Fredag kl. 9.55 – 11.30: Jakob Bystrup Stensgaard

Der er fem lærere, der står for studievejledningen i gymnasiet og hf: