Hvad kan du bruge den til?

I Studiecaféen kan du få hjælp og inspiration til skriftlige opgaver eller andre faglige problemer. Studiecaféen kan også bruges, hvis du har været syg, til at få hjælp til at indhente det faglige stof.

Studiecaféen fungerer således som et fagligt fællesskab, hvor I kan komme enkeltvis eller sammen med andre fra klassen og fx arbejde med skriftlige opgaver. Der er mulighed for at få hjælp af studiehjælperne, hvis der er problemer, I ikke selv kan løse. 

Hvem hjælper dig?

Studiecaféen er bemandet af tidligere elever. Studiehjælperne kan huske hvad der var svært, og kan hjælpe dig på vej med dine skriftlige afleveringer og med at forstå en svær tekst. De har forskellige faglige kompetencer, men er alle gode til at hjælpe.

Hvor og hvornår?

Studiecaféen holder til i studieområdet over kantinen, og er åben mandag til torsdag 15.00 til 17.00.