Et afgrænset forløb (min. 20 timer) i en forening kan give dig et pusterum i hverdagens travlhed.

Under alle omstændigheder kan dine erfaringer fra den frivillige verden ofte bruges til noget senere – måske er det det, der afgør, om du vinder kampen om drømmejobbet.

Projekt Frivillig er et initiativ, som er blevet til i et tværministerielt samarbejde mellem Social-, Undervisnings- og Kulturministeriet som et led i regeringens kvalitetsreform. Det er et tilbud til alle 250.000 elever på ungdomsuddannelserne i Danmark om at udføre et afgrænset forløb med min. 20 timers frivilligt arbejde i løbet af deres ungdomsuddannelse – men uden for skoletid. Det sker for at introducere eleverne til den frivillige verden og tilbyde dem et Frivilligbevis, som kan vedlægges deres eksamensbevis. Formålet er, at de unges kendskab til frivilligt arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde.

Det nye ved Projekt Frivillig – i forhold til andre typer frivilligt arbejde – er, at du får et bevis for sin indsats – et Frivilligbevis. Frivilligbeviset kan vedlægges eksamenspapirerne. For at gøre tilgangen til Projekt Frivillig lettere både for elever på ungdomsuddannelser og foreninger, er det muligt via www.projektfrivillig.dk både at opslå og søge forløb.