Screening

 • Alle 1.g og 1.hf-elever screenes
 • Testes for stavning, læsehastighed og læseforståelse
 • Opfølgende samtale med elever med udfordringer
 • Yderligere test og støtte til ordblinde elever

Ordblinde

 • Test og udredning af støttebehov
 • Ansøgning om kompenserende IT-programmer
 • Instruktion og løbende opfølgning
 • Rådgivning i forbindelse med eksamen: forlænget tid og strategier

Læse- og skrivevejledningen tilbyder

 • Undervisning i læse- og forståelsesstrategier
 • Undervisning i at tage noter
 • Undervisning i læsehastighed
 • Støtte til at strukturere skriftlige opgaver
 • Støtte til faglig formidling på skrift
 • Støtte til korrekturlæsning

Læsevejlederne