De korte kalder vi ekskursioner og kan typisk være en tur i teatret, virksomhedsbesøg, besøg i Folketinget eller lignende.

  • Ekskursioner er undervisning og der er derfor mødepligt, som til den almindelige undervisning. Transport og evt. adgang skal man selv dække.
  • I 2.g og 2.hf er man af sted på en længere tur – studieturen.
  • Studieturene skal tilføje undervisningen noget særligt, som man ikke kan få på andre måder.
  • Studieturene skal fokusere på mødet med en anden kultur.
  • Studieturen skal kobles til studieretningen.

Studieturen skal træne de internationale kompetencer der handler om:

  • At kunne anvende forskellige sproglige strategier i sprogmødesituationer.
  • At kunne begå sig inden for anderledes kulturelle normer.
  • At indsamle viden om fremmede kulturer.

Der er en kontakt med lokalbefolkningen som man ikke kan læse sig til derhjemme, og så er der selvfølgelig klassens sammenhold som bliver afprøvet og forhåbentligt styrket.

Hvad må en studietur koste?

Af hensyn til elevernes økonomi må en studietur maksimalt koste 4.500 kr. pr. elev inklusiv selve rejsen, overnatning, entréer, udflugter og lokaltransport m.m. Hvis turprisen inkluderer frokost og aftensmad kan der gives dispensation til ekstra udgifter.

Hvad laver man på sin studietur?

Det kommer helt an på hvilke fag man rejser med hvad indholdet på studieturen er, og dermed også hvilket produkt man ender med.

Ordensregler

På studieture og andre rejser ud af huset gælder skolens almindelige ordensregler. Derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes efter lærernes anvisninger.

Studieturene er alkoholfrie, men lærerne kan tillade, at der indtages alkohol i forbindelse med en afsluttende middag. Lærerne oplyser altid på forhånd om de regler angående alkohol, der gælder for rejsen. For så vidt angår rusmidler gælder det på studieture og andre rejser ud af huset, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra.

Ved overtrædelser af reglerne på studieture og andre rejser ud af huset vil sanktionerne beskrevet i studie og ordensreglerne kunne komme på tale. Endvidere kan eleven blive hjemsendt for egen regning, dog altid i samråd med rektor.