I forbindelse med 1.hf klassernes introture afholder rejsefonden udgifter til hytteleje. Elevrådet kan ansøge rejsefonden om enkeltdonationer til anskaffelser til gavn for skolens elever.

Hver gang, der afholdes skolefester, med undtagelse af introfesten i august og dimissionsfesten i juni, opkræves en afgift på 5 kr. pr. adgangsbillet, og det er først og fremmest denne indtægt, fonden får sine midler fra.

Fondens bestyrelse består af to lærere, som udpeges af Pædagogisk Råd. Lærerne vælges for 3 år ad gangen.

Fonden støtter i de tilfælde, hvor alle andre finansieringsmuligheder er udtømte, og det forventes, at ansøgeren selv skaffer en del af de penge, studieturen koster, bl.a. ved opsparing fra skolestarten. Støtten gives som legater og kan aldrig overstige det af rektor fastsatte omkostningsloft for studieture.

Hvis du vil søge elevfonden, skal du bruge en ansøgningsblanket, som kan udskrives fra linket herunder. Fondsbestyrelsen og rejselærerne kan være behjælpelige med at få udfyldt blanketten.

De informationer, herunder SU-bilag og årsopgørelser, som du og eventuelt dine forældre bliver bedt om, behandles strengt fortroligt og udleveres ikke til andre end Fondens bestyrelse.

Henvendelse til:
Morten Lund Solgaard og Claus Glavind Holm-Bonde. Ansøgningsskema til udprintning kan downloades her.

Søg fonde

Der er mulighed for at søge en del fonde og legater, for at få støtte til sin studietur.

Få et godt overblik over fondene og mulige legater her: https://www.legatbogen.dk/