Både hvad angår studier, karriere og livet i bred forstand, så kræves der i dag at man kan begå sig i internationale sammenhænge. Derfor er den en del af skolens strategi at der arbejdes målrettet med internationalisering.

Det vi mere konkret arbejder frem i mod er, at vores elever kan svare ja til følgende udsagn:

  • Jeg er en oplyst europæisk borger, som kan tilgå, behandle og evaluere viden som er vigtig for Europa og resten af verden, og kan handle på denne viden.
  • Jeg kan kommunikere effektivt, og klare mig i en europæisk/international hverdag.
  • Jeg kan samarbejde konstruktivt med jævnaldrende fra andre lande om et fælles emne eller projekt.
  • Jeg kan arbejde og lære i uformelle og i arbejdsrelaterede kontekster, og kan demonstrere innovative evner i en europæisk/international sammenhæng.

(efter Common Framework for Europe Competence (CFEC))

Studerende på Island
1.t og 1.u på Island for at lave projekt.

For at det kan lade sig gøre kræves der viden om sprog, historie, kultur og samfundsfag, og så kræver det at der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger – og at en del af dette sker i samarbejde med andre.

En del af kompetencerne arbejdes der med direkte når vores elever rejser ud i verden på kortere eller længere ekskursioner.

Ekskursioner er ture uden for skolen. Ekskursioner er undervisning, så der er i udgangspunktet pligt til at deltage – også selvom der kan være en egenbetaling. At det er undervisning betyder også at skolens studie- og ordensregler gælder på ekskursioner.

Erasmus+

Greve Gymnasium er akkrediteret som Erasmus+ partner. Det betyder at vi har rig mulighed for at få økonomisk støtte til det internationale arbejde.

Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet i de nordiske og baltiske lande inklusive selvstyreområderne Åland, Færøerne og Grønland. Programmet har som formål at styrke og udvikle nordisk uddannelsessamarbejde og bidrage til at skabe et fælles nordisk og baltisk uddannelsesområde.

Vi har gennem Nordplus haft et samarbejde med et gymnasium i Bergen, Norge. Læs om projektet med Metis her.

Flerdagsekskursioner

Flerdagsekskursioner foregår i 3.g – enten i efteråret eller i foråret. Det er muligt at rejse to hverdage og evt. inddrage en weekend. Turene må højst koste 3.200 kr. pr. elev (rejse + overnatning + fagligt program).

Studieture

I 2.g og 2.hf er man af sted på en længere tur – studieturen.
Når man tager på studietur er målene mange. Der er selvfølgelig den faglige dimension, for studieture er jo undervisning, der bare foregår et andet sted.

Så er der også den kulturelle dimension, som ikke må undervurderes. Vi rejser ud for at opleve andre kulturer, for at blive inspirerede, udfordrede, chokerede og underholdt. Og så bliver vi klogere på os selv i mødet med andre. Dette hænger tæt sammen med den sidste dimension af studieturene, nemlig den sociale.

Der er en kontakt med lokalbefolkningen som man ikke kan læse sig til derhjemme, og så er der selvfølgelig klassens sammenhold som bliver afprøvet og forhåbentligt styrket.

Internationale projekter

Projekterne er støttet af: