I begyndelsen af september måned holdes der forældremøde for 1.g og pårørendemøde for 1.hf.

Til dette møde startes der med en fælles orientering i samlingssalen om skolens arbejde, og derefter mødes man klassevis. Her får man mulighed for at møde klassens lærere og høre om fagene – og i det hele taget stille spørgsmål til skolelivet på gymnasiet.

I oktober holdes der forældreaften for 1.g om valg af studieretning og valgfag. Efter en fælles orientering holdes der konsultation, med de lærere man har ønsket at tale med.

I 2.g holdes der ultimo oktober forældre- og elevmøde for alle klasser. På mødet tales om hvordan det går med klassen, og aftaler i forbindelse med studieturen gennemgås. Derudover er der forældrekonsultation midt i november med de lærere man har ønsket at tale med.

I 3.g er der udelukkende forældrekonsultation midt i november.