På Greve Gymnasium holder vi 3-4 store fester om året, hvor alle gymnasiets elever kan deltage.

Til gallafesten i marts eller april kan også afgangselever fra de sidste fire årgange på skolen deltage.

Festerne er vigtige samlingspunkter for lærere og elever, og vi gør meget ud af at så mange elever som muligt deltager. Det betyder at der til en normal fest er omkring 850 mennesker i huset.
Festerne giver mulighed for at bytte hverdagens slid ud med danseskoene, og få snakket med alle dem man ikke når at snakke med til hverdag.

Rammerne

Festerne på Greve Gymnasium er lukkede fester, dvs. at der kun er adgang for skolens nuværende elever. Det er strengt forbudt at hjælpe udefrakommende ind på skolen

For at komme ind til festerne skal man fremvise sit STUDIEKORT. Man bliver IKKE lukket ind hvis man mangler det.

Drikkevarer skal købes på stedet og må ikke medtages – vagterne tjekker tasker osv. Rygning er ikke tilladt nogen steder på skolen, og det medfører bortvisning fra festen og inddragelse af studiekort, hvis dette brydes.

Introfesten

Feståret starter med introfesten som ligger i slutningen af august måned (eller starten af september), og på samme dag som idrætsdagen. Introfesten starter med spisning for de nye elever. Efter spisning og oprydning bliver dørene åbnet for resten af skolens elever.

Temafest

Temafesten afholdes normalt i slutningen af oktober eller starten af november måned.
Festen plejer at være en udklædningsfest.

Julefesten

Julefesten afholdes i slutningen af december.

Gallafest

Gallafesten er årets største fest.
Festen er åben for nuværende elever og for de sidste fire års afgangselever.

Den røde løber bliver rullet ud, så der kan blive taget godt i mod 2.hf og 3.g’s limousiner – det er nemlig deres fest. Efter ankomst af alle afgangseleverne, er der fælles indmarch i fællessalen, og så bliver der spillet op til lanciers. Efter afgangselevernes dans bliver dansegulvet åbnet, så alle kan få afprøvet hvad de har lært i idrætsundervisningen.

Dimissionsfest

Dimissionsfesten er en fest for afgangseleverne og deres lærere. Den bliver holdt efter alle har fået deres hue på, og to dage inden der skal køres i vogn.
Der er spisning på skolen, og aftenens højdepunkt plejer at være lærerunderholdningen.