Fællestimerne er undervisning, ikke nødvendigvis kernefaglig undervisning, men oftest undervisning af mere tværfaglig og almendannende karakter.

Fællestimerne bliver planlagt af FÆU, der er skolens fællesudvalg med elever, lærere og ledelse. FÆU forsøger så vidt muligt at lave en faglig spredning på fællestimerne.

Som eksempler på fællesarrangementer kan nævnes Anders Lund Madsens oplæg om ‘Normalitet’, Søren Holmgrens foredrag om hvordan man kan vælge hvordan man ser på verden og Casper Rongsted og Benjamin Koppels oplæg om musik og motivation.

Fællestimerne er ofte en integreret del af den almindelige undervisning, men de kan også fungere fint som enkeltstående inspirerende indspark, der er med til at udvikle den enkeltes horisont.