Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Valdemar Mørup Ellegaard, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Mathias Elias Keimling, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud: Jan Alexis Nielsen

Pkt. 1 Budgetmæssige konsekvenser af de udmeldte kapaciteter

Mette Trangbæk orienterede kort om de budgetmæssige udfordringer, der er med den udmeldte kapacitet for Greve Gymnasium på 10 stx klasser og 2 HF klasser. Skolen har en indsigelsesmulighed, og svar på denne er berammet til 1. februar 2023.

Dorte Skallerup fremlagde fire forskellige budgetforslag med forskellige økonomiske risikoer og forskellige personalemæssige konsekvenser.

Bestyrelsen diskuterede de forskellige forslag og konsekvenser af dem.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skal gå videre med et budget på 11 stx klasser og 2 HF klasser, da den vurderer, at der er en god sandsynlighed for, at skolens indsigelse delvist imødekommes. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at ledelsen skal afvente de kommende regeringsforhandlinger og deres evt. konsekvens for elevfordelingsaftalen (herunder kapacitetsfastsættelserne), og derfor vente til januar med at lave de personaletilpasninger, som er nødvendige med en kapacitet på 11 og 2.

Bestyrelsen besluttede af følge op på sagen på næste ordinære møde i december.