Til stede: Søs Marie Seerup, Vibeke Havre, Jacob Sloth, Jens Ole Gaardsted, Valdemar Mørup Ellegaard, Anne Marie Lyduch, Lone Mortensen, Mette Fiirgaard Schneefeldt, Anne Christiansen, Anne Sofie Rasmussen Marelli, Jan Alexis Nielsen, Mette Trangbæk, Dorte Skallerup og Thomas Frommelt (sekretær)

Afbud:

Pkt. 1 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referatet.

Pkt. 2 Bestyrelsesformandens velkomst (SMS)

Søs Marie Seerup bød velkommen med ønske om et kreativt og iderigt samarbejde til gavn for Greve Gymnasiums elever; herunder blandt andet med forslag til at afprøve nye åbne formater.

Pkt. 3 Præsentation af bestyrelsen

De enkelte medlemmer af bestyrelsen lavede en kort præsentation og fremlagde tanker om, hvordan de så deres bidrag til bestyrelsesarbejdet på Greve Gymnasium. Alle medlemmer af bestyrelsen ønsker i øvrigt at bidrage med deres særlige kompetencer og fagligheder.

Pkt. 4 Rundtur på gymnasiet

Pkt. 5 Bestyrelsens rammer

Bestyrelsen diskuterede i grupper det fremtidige bestyrelsesarbejde i form og indhold, hvor det gennemgående tema var en endnu større grad af skriftlige orienteringer (lovpligtige og øvrige), så der kunne være mere tid til diskussions- og refleksionspunkter. I diskussionerne fremkom der ideer til både form, struktur, og indholdsdelen.

Bestyrelsen besluttede, at det ikke var nødvendigt at tage vedtægterne op til fornyet drøftelse ved næste møde.

Pkt. 6 Præsentation af Greve Gymnasium (MT & DS)

Rektor, vicerektor og økonomichef præsenterede Greve Gymnasium (historie, elever & medarbejdere, udvikling, i tal og den politiske kontekst).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 7 Strategi og indsatser

Pga. fremskreden tid tog bestyrelsen den skiftlige orientering til efterretning og besluttede at genbesøge punktets indholdsside ved næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 8 Budget 2022

Dorte Skallerup havde i mødedokumenterne skriftligt redegjort for justeringer af budget 2022.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

Pkt. 9 Årshjul for bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede at fastlægge mødetidspunkterne for det kommende års møder via en skriftlig kommunikation.

Pkt. 10 Eventuelt

Intet.