Mød op i rigtig god tid

Du har pligt til at møde til en prøve senest 15 minutter før prøvens start, hvor dørene til lokalerne lukker. Du må inden for de sidste 15 minutter først forlade en prøve, når alle opgaver er indsamlet, og vagten giver lov til at gå. Du skal i øvrigt følge vagternes anvisninger.


Netprøver

Greve Gymnasium skal i lighed med landets øvrige gymnasieskoler anvende Børne- og Undervisningsministeriets prøveafviklingssystem (Netprøver.dk) i forbindelse med de skriftlige prøver. Din besvarelse bliver underkastet virustjek og plagiatkontrol i prøveafviklingssystemet.
Aflevering i Netprøver: Du skal skrive under på følgende – og det skal tages bogstaveligt:

”Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, herunder utilsigtet kommunikation, der ikke har været tilladt under prøven.”

HUSK, HUSK HUSK at gemme din besvarelse løbende og gerne under forskellige filnavne.

Du må ikke skrive navn eller skole i dit dokument. Du afleverer din besvarelse som pdf i Netprøver med dit unilogin, og din opgave bliver identificeret på den måde. Vis vagten, at du har afleveret i Netprøver, inden du forlader prøvelokalet.

ExamCookie

For at kunne tilse, at besvarelsen af de skriftlige prøver udarbejdes af dig selv, monitorerer skolen din computer ved hjælp af programmet ExamCookie. Programmet

tager løbende screendumps af din computerskærm og kan bruges af den eksamensansvarlige til at be- eller afkræfte en formodning om snyd. Det er en betingelse for at deltage i skriftlige prøver på Greve Gymnasium, at du anvender ExamCookie under de skriftlige prøver. ExamCookie anvendes inden for persondataforordningens rammer.
Læs mere om installering og brug af ExamCookie samt behandling af data her: https://greve-gym.dk/examcookie/

Kommunikation, internettet og tilladte hjælpemidler

Du må IKKE kommunikere med andre under prøven, og du skal forblive på din plads.

Tilkald vagter, hvis du har spørgsmål.

Hvad angår tilladte hjælpemidler, er hovedreglen, at alt, hvad der kan tilgås lokalt på din computer, skal tilgås lokalt. Du skal derfor have hentet egne notater, undervisningsmaterialer, faglige hjælpemidler og skriftlige afleveringer ned på din computer forud for prøven – undtaget er fx i-bøger, digitale ordbøger og specifikke YouTube-videoer eller lignende anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen i lectio.

Hvad er ellers tilladt og ikke tilladt?

Det er tilladt:

– At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der opbevares lokalt på eksaminandens computer, og som ikke kræver adgang til internettet, herunder noter, ebøger m.v.
– At anvende digitale hjælpemidler og undervisningsmaterialer, der kræver internetadgang, hvis disse fremgår af undervisningsbeskrivelsen og

IKKE kan opbevares lokalt på eksaminandens computer. Det gælder fx digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen. Oplysningerne fra undervisningsbeskrivelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor der er formodning om snyd.

Det er ikke tilladt:

– det ikke tilladt at medbringe kommunikationsudstyr, for eksempel mobiltelefoner

– At benytte kunstig intelligens, der genererer original tekst, fx chatbots/ChatGPT, da en besvarelse således ikke længere eksaminandens egen, selvstændige besvarelse.

– At foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google.

– At benytte hele portaler, ibogsbiblioteker og lignende, der muliggør søgning i større samlinger af digitalt materiale, der ikke har været benyttet i undervisningen.

– At benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly).

– At kommunikere med omverdenen (fx Messenger, WhatsApp).

– Tilføjelsesprogrammer til Word, der selv genererer tekst


Hvad skal jeg have med og hvad skal jeg lade blive hjemme?

Hvad skal jeg have med?

– Du skal medbringe funktionsdygtig computer, oplader og høretelefoner. Husk at kontrollere, om din computer virker senest 30 minutter før prøvestart, så en it-vejleder kan nå at hjælpe dig, inden prøven går i gang, hvis der er problemer. Du må godt høre musik med høretelefoner, hvis de andre ikke kan høre det (og hvis du har det liggende på din computer, så det kan tilgås offline).

– Bøger og skriveredskaber   


Hvad skal jeg lade blive hjemme?

– Du må ikke medbringe mobiltelefon. Lad den blive hjemme eller aflevér den i mobilrammen i lokalet inden prøvestart (den skal være slukket!).