Oplæg på forældremøde

Hvad skal gymnasielever kunne når de forlader deres ungdomsuddannelse?

Det var spørgsmålet som Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet, forsøgte at besvare da hun var indbudt som taler til elev- og forældreaftenen på Greve Gymnasium tirsdag d. 25. oktober.

Her har kan den PowerPoint-præsentation, som hun benyttede som baggrund for oplægget ses.

Heraf fremgår bl.a., hvad der ifølge hendes erfaringer og forskningsmæssige baggrund er vigtigt for at klare sig godt på hhv. gymnasium og videregående uddannelse og hvordan eleverne bliver klædt på til overgangen.

Hun peger bl.a. på elevernes indre motivation og vedholdenhed som faktorer, der forøger deres muligheder for at gennemføre og klare sig godt på en videregående uddannelse.