Derfor er det også vores udgangspunkt, at elever og ansatte er hensynsfulde og ansvarlige. Det er en fælles opgave at videreudvikle en skolekultur, hvor rammerne for både individuelle og fælles udfoldelser er så vide som mulige.

Forberedelse og deltagelse

Vi forventer, at alle møder velforberedte op og deltager aktivt i undervisningen. Både elever og lærere er ved deres adfærd og kommunikation ansvarlige for et optimalt studieforløb, hvilket kræver god ro og orden i alle timer og ved andre former for undervisningsaktiviteter.

Mødepligt

Eleverne har pligt til at følge alle klassens/holdets undervisningslektioner. Lærerne noterer ved undervisningens start elevernes tilstedeværelse. 

Downloads & information

kor