Vision og strategi for 2021-26 // Viden – lyst – mod

Mission

Vores mission er at almendanne og studieforberede vores elever med høj kvalitet.

Værdier

På Greve Gymnasium skal alle være en del af et fællesskab i trygge rammer. Der skal være mulighed for individuel udfoldelse med respekt for fællesskab og demokrati. Vi værdsætter mangfoldighed og tolerance, fordi de udvider vores horisont og viser os andre perspektiver end vores egne. Nysgerrighed, arbejdsomhed og interesse for viden er udgangspunktet for, at vi kan virke i verden med viden, lyst og mod. Derfor er det en central værdi, at vi hele tiden engagerer os i fagene, hinanden, gymnasiet og verden uden om gymnasiet.

Vision

Greve Gymnasium – med viden, lyst og mod udforsker, udvikler og udvider vi sammen verden.

Strategiske pejlemærker

Hvis man skal kunne udforske, udvide og udvikle verden, kræver det viden fra fagene, evne til at omsætte den viden i skiftende sammenhænge samt lyst og mod til at blande sig i verden. Viden, lyst og mod er dermed hinandens indbyrdes forudsætninger. De strategiske pejlemærker er:

  • Vi udvikler vidende elever, som kan sætte deres viden i spil
  • Vi fremmer elevernes lyst til at fordybe sig og deltage aktivt
  • Vi styrker elevernes mod til at turde sætte sig selv på spil og handle i verden

Strategiske indsatser

Med udgangspunkt i værdierne, missionen, visionen og de tre strategiske pejlemærker, arbejder vi med 6 strategiske indsatser:

  1. 1. Vi vil styrke anvendelsesorienteret undervisning, som er virkelighedsnær
  2. 2. Vi vil fremme brugen af partnerskaber lokalt, nationalt og globalt
  3. 3. Vi vil undervise i og styrke udfoldelsen af medborgerskab
  4. 4. Vi vil styrke elevernes mod i og uden for undervisningen gennem eksperimenterende undervisningsformer og strukturelle tiltag
  5. 5. Vi vil skabe bedre rammer for og styrket fokus på elevernes fordybelse og vedholdenhed
  6. 6. Vi vil udvide elevernes viden om og engagement i FN’s verdensmål med fokus på bæredygtighed
Gruppekram