Et godt sted at lære er et godt sted at være.

Dét er udgangspunktet for Greve Gymnasium, hvor vi fokusere på et udfordrende læringsfællesskab, der er fagligt funderet og gensidigt forpligtende.

På Greve Gymnasium er vi bedvidste om, at læring opstår både i klasselokalet og i mødet med omverdenen – strand, by, kultur, rejse.

På Greve Gymnasium anerkender vi værdien af den enkeltes bidrag. Vi ved, at alle udvikler sig bedst, når der er andre, der hører på én, og når vi hører på andre.

Vi skaber rum for inddragelse og medindflydelse – også når der i den daglige undervisning skal vælges nye lærings- og arbejdsformer og brug af digitale medier.

Greve Gymnasium udvikler hele mennesker, der er rustet til livet.

Strategi

På baggrund af visionen er der i bestyrelsen, blandt elever, lærere og ledelsen arbejdet frem i mod en konkretisering af visionen til nogle strategiske indsatsområder. Strategien for 2016-2021 kan ses her.

In English

Greve Gymnasium – building the school of the future.

A good place to learn is a good place to be.

That is the core of Greve Gymnasium.  We focus on a challenging environment of learning which is based on knowledge, and where all parties are mutually committed.

At Greve Gymnasium, we are aware of the fact that learning evolves both in the classroom and in the meeting with the outside world – beach, city, culture, travel.

At Greve Gymnasium we recognize the value of everybody’s contribution. We know that you evolve to your fullest when others listen to you, and when you listen to others.

We make room for involvement and participation – also in the daily education, when new ways of teaching and working with digital media have to be chosen.

Greve Gymnasium develops competent young people prepared for life.

Gruppekram