Greve Gymnasium retter sig mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion – unge som primært sigter mod videregående uddannelse. En uddannelse på Greve Gymnasium er et skridt på vejen i uddannelsesforløbet – ikke et mål i sig selv.

Vi arbejder med almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

Vores mål er at vores elever gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression skal udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Vi arbejder konstant med elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling.

Gennem uddannelsen og skolekulturen som helhed forbereder vi eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.