Nyt om karaktergivning, eksamen mm.

Vi har 29. april udsendt information om karaktergivning, eksamen, prøvetræning mm. til alle årgange.

Herunder kan du se hvad der er sendt til elever på de enkelte årgange.

Kære 1.g’ere

I har gjort det utrolig flot derhjemme og det kommer nok desværre til at forløbe virtuelt et stykke tid endnu – med sikkerhed indtil den 10. maj 2020.

Som I allerede ved, kommer I ikke til eksamen til sommer. I stedet vil jeres årskarakterer i de fag, der er udtrukket til eksamen, blive overført som eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende:

 • de faglige mål for faget
 • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året
 • mindre prøvelignende aktiviteter i fagene kan også indgå i vurderingen, men de kommer ikke til at være det primære bedømmelsesgrundlag

De fag, I skulle have været til eksamen i, som årskarakteren nu erstatter, vil blive offentliggjort sammen med årskaraktererne onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.00.

I har undervisningsaktiviteter og/eller DHO-forsvar til og med onsdag den 24. juni 2020.

Den 11. maj 2020 får I at vide, hvornår jeres DHO-forsvar kommer til at ligge.

Vi savner jer sådan på gymnasiet, der slet ikke er det samme uden jer.

Rigtig god arbejdslyst derhjemme.

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer
Rektor

Kære 2.g’ere

I har gjort det utrolig flot derhjemme og det kommer nok desværre til at forløbe virtuelt et stykke tid endnu – med sikkerhed indtil den 10. maj 2020

Som I allerede ved, kommer I ikke til eksamen til sommer. I stedet vil jeres årskarakterer i de fag, der er udtrukket til eksamen, blive overført som eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende:

 • de faglige mål for faget
 • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året
 • mindre prøvelignende aktiviteter i fagene kan også indgå i vurderingen, men de kommer ikke til at være det primære bedømmelsesgrundlag

De fag, I skulle have været til eksamen i, som årskarakteren nu erstatter, vil blive offentliggjort sammen med offentliggørelsen af jeres årskarakterer onsdag den 24. juni 2020 kl.16.00.

I har undervisningsaktiviteter til og med onsdag den 24. juni 2020

Vi savner jer sådan på gymnasiet, der slet ikke er det samme uden jer.

Rigtig god arbejdslyst derhjemme.

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer
Rektor

Kære 3.g’ere

Det er utrolig dejligt at se jer alle igen på gymnasiet. I har gjort det utrolig flot derhjemme, men det er alligevel noget andet med fysisk tilstedeværelse. 

Som I allerede ved, skal I kun til 3 eksaminer; skriftlig dansk, det først udtrukne skriftlige studieretningsfag på A-niveau og det mundtlige SRP-forsvar. 

I de øvrige udtrukne eksamensfag, vil jeres årskarakterer gøre det ud for jeres eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende: 

 • de faglige mål for faget
 • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året i undervisningen

I vil få offentliggjort den ene eksamen, I ikke kender til, den 4. maj 2020 kl. 12.00 på en Lectio-besked. 

I har undervisning indtil de skriftlige eksamener og igen når de er overstået indtil SRP-eksamen.  

I vil få jeres årskarakterer, karakterer fra skriftlige prøver og information om hvilke prøver I skulle have været til mandag, tirsdag eller onsdag i uge 26. Det vil også være her, I får hue på.

Hele uge 26 vil der foregå nogle festlige aktiviteter, hvor vi fejrer jer studenter på lidt utraditionel vis. I vil få mere information herom senere. 

God arbejdslyst og held og lykke med både undervisning og eksamen. 

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer
Rektor

Kære 1.hf’ere

I har gjort det utrolig flot derhjemme og det kommer nok desværre til at forløbe virtuelt et stykke tid endnu – med sikkerhed indtil den 10. maj 2020.

Som I allerede ved, kommer I ikke til eksamen til sommer. I stedet vil I få årskarakterer i de fag, I skulle have været til eksamen i. Disse vil således blive jeres eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende:

 • de faglige mål for faget
 • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året i undervisningen
 • en obligatorisk individuel faglig vurderingssamtale

Den individuelle faglige vurderingssamtale:

 • Er en dialog med din lærer om et fagligt område og IKKE en eksamen
 • Den varer 15-20 minutter
 • Du får ikke en selvstændig karakter for samtalen
 • Den indgår som en del af den samlede bedømmelse
 • Der afholdes én samtale pr. fag
 • Bliver afholdt virtuelt, hvis ikke I må komme tilbage på skolen
 • Det kommer til at fremgå af Lectio, hvornår de faglige vurderingssamtaler ligger.

I har undervisningsaktiviteter til og med onsdag den 24. juni 2020.

Den 24. juni 2020 får I at vide, hvilket af de tre nf-fag, I skulle have været til eksamen i og det er også denne dag kl. 16.00, at jeres årskarakterer bliver offentliggjort.

Vi savner jer sådan på gymnasiet, der slet ikke er det samme uden jer.

God arbejdslyst og held og lykke med den sidste del af skoleåret.

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer
Rektor

Kære 2.hf’ere

Det er utrolig dejligt at se jer alle igen på gymnasiet. I har gjort det utrolig flot derhjemme, men det er alligevel noget andet med fysisk tilstedeværelse.

Som I allerede ved, skal I kun til eksamen i mundtlig dansk, skriftlig dansk, skriftlig engelsk og det senest udtrukne mundtlige eksamensfag, som I vil få offentliggjort den 4. maj 2020 kl. 12.00 på en besked i Lectio. 

I vil få årskarakterer i de resterende fag. Disse vil således blive jeres eksamenskarakterer.

Årskarakteren gives på grundlag af følgende: 

 • de faglige mål for faget
 • en helhedsvurdering, der tager udgangspunkt i jeres nuværende standpunkt kombineret med jeres præstationer i løbet af året i undervisningen
 • en obligatorisk, individuel faglig vurderingssamtale

Den individuelle faglige vurderingssamtale:

 • Er en dialog med din lærer om et fagligt område og IKKE en eksamen
 • Den varer 15-20 minutter
 • Du får ikke en selvstændig karakter for samtalen
 • Den indgår som en del af den samlede bedømmelse 
 • Der afholdes én samtale pr. fag (med undtagelse af dansk, hvor I skal op til mundtlig eksamen)

Jeres årskarakterer og karakterer fra skriftlige prøver bliver offentliggjort mandag den 22. juni 2020 kl. 7.00. 

I uge 26 vil der foregå nogle festlige aktiviteter, hvor vi fejrer jer på lidt utraditionel vis. I vil få mere information herom senere. 

God arbejdslyst og held og lykke med både undervisning og eksamen. 

De bedste hilsener

Mette Trangbæk Hammer
Rektor