Nyt om COVID-19

Fremadrettet vil vi løbende informere her på hjemmesiden om foranstaltning for at forebygge smitte med Covid-19. Så følg med her.

Nyheder den 11.3.2020:

Kære elever, medarbejdere på Greve Gymnasium, kære pårørende og borgere i området

Vi tager på Greve Gymnasium opgaven med at begrænse smittefaren med coronavirus meget alvorligt.

Også vi skal udvise samfundssind, det ligger faktisk i hele uddannelsens DNA.

Vi skal passe på os selv for at passe på de mest ressourcesvage, vores pårørende, lokalsamfundet og samfundet i det hele taget.

Status er, at vi pr. dags dato ingen konstaterede smittede har på Greve Gymnasium, men vi har elever, der sammen med deres familier er i karantæne.

Husk derfor at følg alle anbefalingerne. Jeg vil desuden indskærpe, at I hellere skal tage en sygedag for meget end en for lidt i øjeblikket.

Indtil videre har vi:

 • Holdt os grundigt orienteret om udmeldinger fra myndighederne
 • Fulgt alle udmeldinger
 • Givet grundig information til alle om krav til øget hygiejne
 • Indsat ekstra afspritning til hænder

Af yderligere tiltag fra dags dato:

 • Ekstra rengøring med afspritning af berøringsflader 2 gange dagligt
 • Fra på mandag bliver en del af undervisningen virtuel for på den måde i tråd med de officielle udmeldinger at nedsætte antal og tæthed af folk i bygningen. De berørte klasser får direkte besked i lectio.
 • Aflysning af morgensamlinger og forårskoncert, og vi planlægger flere aflysninger af aktiviteter fremadrettet
 • Idrætsundervisningen gennemføres med aktiviteter uden kropskontakt
 • Vi sørger for ekstra udluftning
 • Eleverne bliver torsdag spredt yderligere ved terminsprøver, blandt ved at nogle terminsprøver gennemføres hjemmefra (virtuelt). Fredag er der kun terminsprøver for få elever, hvorfor de gennemføres som planlagt, men spredes ud på flere lokaler.

Vi følger myndighedernes udmeldinger flere gange dagligt og foretager i den forbindelse vurdering om yderligere tiltag.

Vi opdaterer løbende nyheder om disse tiltag på vores hjemmeside.

Min opfordring er igen at tage vores henstillinger alvorligt og således udvise hensyn. Jeg ved jo, at I elever på Greve Gymnasium er hensynsfulde unge mennesker, så I ved godt, at dette ikke kun handler om jer selv, men om alle jeres pårørende, og især de mere ressourcesvage i vores samfund!

Nyheder den 9.3.2020:

Vi har pr. dags dato ikke kendskab til smittetilfælde her på Greve Gymnasium hverken blandt elever eller personale.

Det er vigtigt, at vi i tilfælde af karantæne eller smitte får besked omgående på skolens hovednummer 43972000 eller pr. mail til rektor: ggmth@greve-gym.dk

Det er ligeledes vigtigt, at I overholder alle regler for karantæne og giver os besked herom, hvis I har rejst i de frarådede områder.

Det er også vigtigt, at I ikke sætter rygter i gang eller lytter til løse rygter, da det kun gør det vanskeligere at foretage de nødvendige foranstaltninger.

Vi overholder alle de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne anbefaler. Og holder os flere gange dagligt orienteret om udviklingen. Følg også selv med her: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar

Derudover har vi foretaget følgende foranstaltninger:

 • Eleverne sidder spredt ved igangværende terminsprøver
 • Aflysning af morgensamlinger i indeværende måned
 • Aflysning af forårskoncert
 • Opsætning af ekstra afspritningsstandere

Vi ser løbende på situationen og overvejer derfor også løbende, om og eventuelt hvilke yderligere arrangementer og aktiviteter, vi skal aflyse eller omforme.

For yderligere information se tidligere informationsbrev tilsendt elever og forældre.

Vi anbefaler at du:

Begrænser fysisk kontakt, dvs. undgår håndtryk, kindkys og kram. 

Vasker hænder hyppigt og grundigt, især efter at du har været ude blandt andre mennesker, før du skal spise m.v.

Bliver hjemme, hvis du er syg, og ikke går på arbejde, holder dig væk fra steder med mange mennesker (f.eks. venteværelser), holder afstand til andre (f.eks. i offentlige transportmidler) og sørger for grundig håndhygiejne, så du ikke smitter andre (f.eks. sørger for ikke at overføre smitte til håndtag og lignende). Du bør heller ikke besøge personer i særlige risikogrupper (se nedenfor), herunder ikke besøge personer, som ligger på hospitalet og lignende

Viser hensyn til andre ved at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller albuebøjningen

Er ekstra opmærksom på din opførsel på steder med mange mennesker, herunder i offentlige transportmidler, bl.a. holder afstand til andre personer så vidt muligt, særligt hvis de ser syge ud, sørger for at holde god håndhygiejne m.v.

Følger du disse råd, kan du hjælpe med at forebygge smittespredning og beskytte dig selv og andre mod smitte.