Ny vision og strategi

Med viden, lyst og mod

Vi siger goddag til 2021 og samtidig siger vi også goddag til Greve Gymnasiums nye vision og strategi, som de næste fem år skal sætte retningen for skolens udvikling.

Visionen og strategien er blevet til gennem over et års arbejde hos elever, lærere, ledelse og skolens bestyrelse. Arbejdet har handlet om at finde ud af hvem vi er som skole, hvilke retninger samfundsudviklingen går i, hvad vi synes specielt kendetegner os og selvfølgeligt prøve at identificere de områder vi kan blive bedre på.

Værdier

Vi hviler på nogle værdier, som nu og for fremtiden gennemsyrer skolen. Det er vigtigt for os, at alle skal være en del af et fællesskab i trygge rammer. Der skal være mulighed for individuel udfoldelse med respekt for fællesskab og demokrati. Vi værdsætter mangfoldighed og tolerance, fordi de udvider vores horisont og viser os andre perspektiver end vores egne. Nysgerrighed, arbejdsomhed og interesse for viden er udgangspunktet for, at vi kan virke i verden med viden, lyst og mod. Derfor er det en central værdi, at vi hele tiden engagerer os i fagene, hinanden, gymnasiet og verden uden om gymnasiet.

Vision

Visionen for arbejdet de næste fem år er, at vi på Greve Gymnasium, med viden, lyst og mod sammen udforsker, udvikler og udvider verden. Denne sætning rummer essensen af hvad vi gerne vil. For det første vil vi gerne have vidende elever, der har et solidt fagligt fundament. For det andet skal vores elever have lyst til at kaste sig over nye områder, lyst til at sætte sig ind i andre menneskers liv og lyst til at gøre en positiv forskel. For det tredje skal vores elever være modige. De skal være modige i den forstand, at de tør stå ved deres meninger, tør prøve noget ukendt, tør stille sig frem, tør eksperimentere – og fejle. Målet med de at have viden, lyst og mod er, at vi bliver i stand til at udforske, udvikle og udvide verden. Og til sidst er det værd at bemærke, at det er et projekt som vi er sammen om. Det er den enkelte der skal udvikle sig, men ansvaret for at det sker er fælles.

Strategiske indsatsområder

Konkret skal der arbejdes med seks strategiske indsatsområder for at visionen kan blive udfyldt. De seks områder er:

1. Vi vil styrke anvendelsesorienteret undervisning, som er virkelighedsnær

2. Vi vil fremme brugen af partnerskaber lokalt, nationalt og globalt

3. Vi vil undervise i og styrke udfoldelsen af medborgerskab

4. Vi vil styrke elevernes mod i og uden for undervisningen gennem eksperimenterende undervisningsformer og strukturelle tiltag

5. Vi vil skabe bedre rammer for og styrket fokus på elevernes fordybelse og vedholdenhed

6. Vi vil udvide elevernes viden om og engagement i FN’s verdensmål med fokus på bæredygtighed

Vi ser frem til fem spændende år – med viden, lyst og mod!