Mit frie gymnasievalg er forsvundet

Selvom elevfordelingsaftalen først træder i kraft næste år, er der nogen unge der allerede mærker den nu. Nikoline Dünnweber Christoffersen går i 9. klasse, og har måtte overveje kraftigt om efterskoleopholdet alligevel skulle gennemføres – for at slippe udenom aftalens urimelige konsekvenser. Derfor har hun skrevet et brev, som er sendt til Undervisningsministeren og alle medlemmer af folketinge, hvor hun giver et godt billede af overvejelserne.

Kære…

Mit navn er Nikoline, og jeg skriver til dig, fordi du kan være med til at afgøre min fremtid.

Jeg går i 9. klasse i Greve, og skulle senest i går beslutte, om jeg til næste år vil gennemføre planen om et efterskoleår på Gymnastikefterskolen Stevns eller aflyse mit efterskoleår for at sikre mig optagelse på mit lokale gymnasium i Greve.

Jeg har gennem det seneste år været tilknyttet Greve Gymnasium i et Junior Talent forløb, som giver folkeskoleelever som mig mulighed for at snuse til det lokale gymnasium, hvilket kun har bekræftet mig i, at mit første valg for min ungdomsuddannelse er Greve Gymnasium.

I min fritid dyrker jeg gymnastik på eliteniveau i Greve, og træner 3 timer 4 gange om ugen i Greve Idrætscenter. Derfor har min plan for valg af efterskole og gymnasium begge udgangspunkt i gymnastikken. Jeg er målrettet og brænder for min sport, og derfor er eliteidrætslinjen, som tilbydes på Greve Gymnasium den helt rigtige for at få hverdagen med både gymnastik, skole og lektier til at hænge sammen. Det er samtidig af stor betydning, at transporten til/fra gymnasiet er korteste muligt – jeg bor 2 km. fra Greve Gymnasium.

Afgørende for mit valg af gymnasium er også, at mange af mine gymnastikveninder og venner/veninder fra folkeskolen og lokalområdet også har planer om at skulle gå på Greve Gymnasium.

Jeg har valgt at gennemføre mit efterskoleår på Gymnastikefterskolen Stevns, som jeg har været skrevet op til siden 3. klasse – både fordi jeg via deres sciencelinje kan dygtiggøre mig og gå i klasse med andre, der deler min interesse, men ligeledes for at dyrke min sport på allerhøjeste plan i et år, hvor jeg er udtaget som gymnast til juniorlandsholdet for Teamgym.

Med den nye fordelingsaftale vakler min plan omkring valg af ungdomsuddannelse. Min mulighed for at kunne gå på det lokale gymnasium og således kunne kombinere skolegangen med dyrkning af min sport på eliteniveau baserer sig nu pludselig på mine forældres indkomst og en lodtrækning blandt andre ansøgere i samme indtægtsgruppe som mine forældre.

Jeg risikerer således ikke at få opfyldt mit ønske om at gå på Greve Gymnasium, jeg risikerer at komme til at gå på gymnasium, hvor de ikke kan tilbyde en eliteidrætslinje, jeg risikerer ikke at have tid til min sport, fordi jeg får langt til mit uddannelsessted, jeg risikerer at mit sociale liv bliver slået i stykker, og jeg risikerer derfor også at miste motivationen for at uddanne mig.

Alt dette har jeg på spil, fordi du og dit parti har indgået en aftale for at opnå en bedre elevsammensætning på Vestegnsgymnasierne. Jeg har svært ved at forstå, at min fremtid pludselig skal baseres på en lotteriseddel og mine forældres indkomst, og jeg er virkelig bange for, at jeg ikke vil kunne kombinere min ungdomsuddannelse med min eliteidræt, såfremt jeg bliver tvunget til et gymnasium langt væk uden fokus på elever, der er har behov for at afleveringsfrister tilpasses konkurrencer, ligesom tidsforbruget til transport vil gøre stort indhug i de daglige træningstimer.

Jeg vil meget gerne spørge dig, hvad dit råd til mig er i forhold til valg af ungdomsuddannelse i 2022/2023.

Skal jeg satse på en ansøgning til Greve Gymnasium som første valg med risiko for ikke at få plads der?

Kan du i øvrigt oplyse mig om mine chancer for at blive optaget på mit lokale gymnasium – for disse oplysninger kan jeg ikke finde nogle steder? Som en del af den indgåede aftale, må du kende tallene. Jeg kan ikke bruge et gennemsnitssvar for hele landet – jeg vil gerne vide, hvad chancen er for, at jeg kan komme på Greve Gymnasium.

Skal jeg i stedet søge Solrød (9 km. fra mit hjem), hvor det er afstandsreglerne som gælder, så jeg kan gå på et gymnasium, som er tættere på mig end Vestegnsgymnasierne, men hvor jeg dog må undvære muligheden for en eliteidrætslinje?

Skal jeg tage et sabbatår, såfremt jeg ikke bliver optaget på Greve Gymnasium, for at forsøge optagelse igen året efter?

Jeg håber, at du med baggrund i min historie, som ligner mange af mine kammeraters, får et direkte indblik i, hvilke konsekvenser den indgåede fordelingsaftale har, og jeg håber, at du vil overveje om ikke aftalen bør ændres eller justeres, således at der tages hensyn til elever, der ansøger om optagelse på eliteidrætslinjen på Greve Gymnasium.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Nikoline Dünnweber Christoffersen