Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål er at bevidstgøre og styrke elevernes kendskab til forskelle og fællestræk mellem de nordiske sprog, kulturliv og natur ved at fokusere på landskabet som kulturbærende kraft. I projektet ønsker vi at undersøge forskellige sammenhænge mellem identitet og natur i hhv. Norge og Danmark ved at forstå og opleve landskaberne i forskellige faglige belysninger. Undersøgelsen vil vi gennemføre inden for et tværfagligt projekt mellem idræt, naturfag og sprogfagene (dansk/norsk), og skal resultere i udviklingen af kreative og innovative produkter (fx turistguides), der formidler sammenhænge mellem kunst, identitet og landskab på nye måder. I projektet har vi etableret gode kontakter og eksterne partnerskaber

(fx Folgefonni Centeret og VisitBergen), der skal være med til at løfte det faglige i forbindelse med ekskursioner. Projektet er 2-årigt og er henvendt til motiverede elever primært på første trin i gymnasiet med naturfag eller idræt i studieretningen. Det er vores ambition at projektet vil få en positiv afsmitning på partnerskolernes fremadrettede måder at tænke mere bæredygtige og klimatematiserede studierejser.

Projektets gennemførsel

Her mangler noget tekst…

Eksempler på elevproduktioner