Konference 5.marts

Greve Gymnasium afhold 5. marts konference om ’Kvalitet, attraktive arbejdspladser og innovative løsninger på besparelser’ 

Elevernes læring og dannelse må altid være i centrum for hvordan vi vurderer kvalitet i gymnasiet. Når rammevilkårene forandres, bliver kvaliteten sat under pres og til fornyet debat. Men uanset vilkår, så skal vi til enhver tid sørge for at få mest mulig kvalitet ud af de ressourcer, vi har.I dette projekt har vi, som led i en flerårig indsats, sat kvalitet på dagsordenen i en effektiviseringstid. Vi har stillet skarpt på kerneopgaven og udviklet nye måder at tilrettelægge, gennemføre og give feedback på i undervisningen. Der er ikke et quick fix, men vi giver i et samarbejde med andre gymnasier, med elever, lærere og forskere bud på nye måder at arbejde med undervisning på, som på én gang skaber høj kvalitet og frigiver mere tid til forberedelsen for den enkelte lærer.

En effektiviseringsdagsorden må aldrig blive et individuelt anliggende for den enkelte lærer. Også den opgave, skal vi på skolerne være fælles om at løse. Det gælder skolerne imellem, mellem ledelse og lærere og indbyrdes mellem lærere, alt sammen i dialog med eleverne. Netop det sætter konferencen spot på.

Nedenfor kan du finde materiale fra konferencen.

Indledende oplæg v. rektor Mette Trangbæk Hammer

Forelæsninger i dansk v. Rikke Tranberg Madsen

Projektarbejdet i naturgeografi v. Birgit Hallgren:

Gode gruppemøder

Værktøjer til problemorienteret projektarbejde

PeerFeedback i kemi v. Sofie Drole Dohrn

PeerFeedback i matematik v. Johan Jacobsen

Afsluttende oplæg v. Peter Henrik Raae, SDU