På Greve Gymnasium forventer vi, at du:

 • har lyst til at lære.
 • kan lide at læse, skrive og regne.
 • er nysgerrig.
 • kan sætte dig mål og finde ud af, hvordan du bedst opnår dem.
 • er indstillet på, at arbejde med noget, der måske ikke umiddelbart interesserer dig.
 • er villig til at lære mange nye faglige begreber.
 • kan arbejde selvstændigt og planlægge din tid.
 • er indstillet på at du skal aflevere mange skriftlige opgaver til tiden.
 • kan modtage en kollektiv besked.
 • kan møde som planlagt og aftalt.
 • er indstillet på at arbejde sammen – også med nogle du ikke selv ville have valgt.
 • har lyst til at bidrage aktivt til fællesskabet – både i din klasse og på skolen.

At være uddannelsesparat betyder, at du skal have de faglige, personlige og sociale kompetencer for at gennemføre en ungdomsuddannelse og at du skal have læringspotentiale.