Du går i 9. eller 10. klasse

Du skal søge optagelse via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er senest den 1. marts 2024.

Når du har søgt om optagelse, vil du få reserveret en foreløbig plads på en gymnasial institution. Primo maj får du svar på, hvilken institution, du har fået reserveret en foreløbig plads på.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til at blive optaget (Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser), vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en skriftlig optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale (Optagelsesprøve) på Greve Gymnasium. Datoerne for de skriftlige optagelsesprøver i 2024 er:

1. Onsdag den 24. april 2024
2. Fredag den 14. juni 2024
3. Mandag den 1. juli 2024
4. Tirsdag den 6. august 2024
5. Mandag den 26. august 2024

Bemærk: Er du interesseret i optagelse på eliteidrætsordningen, så skal du ud over at søge gennem optagelse.dk også skrive en ansøgning til vores eliteidrætskoordinator. Læs mere om ansøgningsprocessen til eliteidrætsordningen her.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter at du har forladt 9. eller 10. klasse, skal du altid søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er senest den 1. marts 2024.

Hvis du søger om optagelse på stx og ikke har retskrav på optagelse med dig fra 9. eller 10. klasse (retskrav på optagelse i op til 2 år efter 9. og 10. klasse), vil du skulle til en skriftlig optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale (Optagelsesprøve), hvorefter det vurderes, om du kan optages på stx.

Hvis du søger om optagelse på hf og ikke har retskrav på optagelse med dig fra 9. eller 10. klasse (retskrav på optagelse i op til 2 år efter 9. og 10. klasse) vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor Greve Gymnasium vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Som led i denne vurdering vil du blive indkaldt til en ansøgningssamtale hos en studievejleder. Dokumentation for al tidligere skolegang skal medbringes til denne samtale. Ved samtalen vurderes det bl.a., om du skal til en faglig prøve og samtale på Greve Gymnasium.