Du går i 9. eller 10. klasse

Du skal søge optagelse via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er i år senest den 13. marts 2023.

Når du har søgt om optagelse, vil du få reserveret en foreløbig plads på en gymnasial institution. Senest 1. juni får du svar på, hvilken institution, du har fået reserveret en foreløbig plads på.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til at blive optaget (Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser), vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en skriftlig optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale (Optagelsesprøve) på Greve Gymnasium. Datoerne for de skriftlige optagelsesprøver i 2023 er:

1. optagelsesprøve: 26. april 2023
2. optagelsesprøve: 9. juni 2023
3. optagelsesprøve: 26. juni 2023
4. optagelsesprøve: 3. august 2023
5. optagelsesprøve: 24. august 2023

Bemærk: Er du interesseret i optagelse på eliteidrætsordningen, så skal du ud over at søge gennem optagelse.dk også skrive en ansøgning til vores eliteidrætskoordinator. Læs mere om ansøgningsprocessen til eliteidrætsordningen her.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse efter at du har forladt 9. eller 10. klasse, skal du altid søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er i år senest den 13. marts 2023.

Hvis du søger om optagelse på stx og ikke har retskrav på optagelse med dig fra 9. eller 10. klasse (retskrav på optagelse i op til 2 år efter 9. og 10. klasse), vil du skulle til en skriftlig optagelsesprøve og en efterfølgende optagelsessamtale (Optagelsesprøve), hvorefter det vurderes, om du kan optages på stx.

Hvis du søger om optagelse på hf og ikke har retskrav på optagelse med dig fra 9. eller 10. klasse (retskrav på optagelse i op til 2 år efter 9. og 10. klasse) vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor Greve Gymnasium vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Som led i denne vurdering vil du blive indkaldt til en ansøgningssamtale hos en studievejleder. Dokumentation for al tidligere skolegang skal medbringes til denne samtale. Ved samtalen vurderes det bl.a., om du skal til en faglig prøve og samtale på Greve Gymnasium.