Skolen stiller fx både Gyldendals Røde Ordbøger og et lommeregnerprogram gratis til rådighed for alle.

Derudover vil der være udgifter i forbindelse med ekskursioner og studieture. Studieturen koster makismalt 4.000 kr. og loftet for flerdagsekskursioner ligger på 3.000 kr. For de internationale studieretninger kan disse udgifter dog være højere. Skolen har en elevfond, der kan hjælpe økonomisk trængte elever.