Klassebesøg – en ny besøgsordning

Besøgsordningen giver dig og din klasse mulighed for at komme på besøg til en workshop, som passer ind i din undervisning, når det passer i dit program.

I vil kunne vælge imellem en række vidt forskellige faglige oplæg og workshops, som vil kunne indgå i jeres undervisning fx kunne det være i samfundsfag, dansk, fysik, biologi, fransk, engelsk, kemi, naturgeografi og religion. Læs mere om de forskellige tilbud i fagene herunder.

Efter workshoppen eller det faglige oplæg kan I høre lidt om, hvordan det er at gå på Greve Gymnasium. I den sidste del møder dine elever en eller flere elever på gymnasiet, som de kan stille spørgsmål til.

Det samlede arrangement vil normalt vare ca. 3 timer. Nedenfor findes en oversigt over faglige oplæg, en kort beskrivelse af oplæggenes indhold, lidt praktisk information samt et tilmeldingsskema.

Du er også meget velkommen til at kontakte besøgsordningen på 4397 2000  eller via e-mail på gglfr@greve-gym.dk også med forslag om emner til workshops.

Se mere om de faglige workshops og oplæg:

Klik på fagene for at læse hvilke workshops og oplæg der tilbydes:

Engelsk

Emne: New York
Dette forløb arbejder med storbyen New York. Vi vil se på sproget der bliver brugt om byen og de stemninger og tanker der bliver forbundet med den i forskellige sangtekster.
I forløbet indgår desuden en kort grammatisk øvelse på baggrund af teori.

Niveau: 7-9. klasse.

Emne: Retorik
Hvordan skriver man den gode tale? Vi ser på uddrag af et par kendte taler, lærer nogle begreber til at beskrive deres sprog og skriver selv en kort tale. Emnet for talerne kan man evt. aftale med gymnasiets lærere.

Niveau: 7-9 klasse.

Emne: Twitterature, flash fiction and short short stories
Med sociale medier og internettet er der opstået bølger af flere nye typer af litteratur, og det er dem vi ser lidt nærmere på her. Vi får defineret nogle af disse genrer og læser eksempler på tekster – og prøver selv at skrive en tekst.

Fransk

Emne: Eksamenstræning
Lær at præsentere et emne på fransk. Vi træner faste vendinger og fyldord og øver os i at fremføre en præsentation på fransk, sådan som man skal kunne det til FSA i fransk.

Niveau: 9.klasse

Emne: Mundtlighed på fransk
Ved hjælp af forskellige mundtlighedsøvelser i par og mindre grupper oparbejder vi et ordforråd inden for et emne på fransk, således at vi bliver i stand til at gennemføre en samtale på fransk om emnet. Vælg imellem følgende emner: le sport, la mode, la nourriture.

Niveau: 8-9. Klasse

Emne: Introduktion til fransk
Dette minikursus henvender sig til dig, der ikke har haft fransk før. Vi snuser lidt til sproget og træner nogle små dialoger, så vi kan klare os, hvis vi nu er på ferie i Frankrig.

Niveau: Begyndere

Fysik/Kemi

Emne: Strenginstrumenter
Hvilke toner/frekvenser udsendes fra et strenginstrument? Kan disse toner/frekvenser ændres? Og hvis ja, hvordan? Disse spørgsmål undersøges eksperimentelt ved at sætte en streng i svingninger. Begreber der bla. arbejdes med er: Frekvens, bølgelængde, hastighed, amplitude.

Niveau: 7-10 klasse.

Emne: Radioaktiv stråling
Forskellige typer stråling undersøges: Hvad skal der til for at bremse strålingen?

Den radioaktive stråling fra et Grønlandsk klippestykke undersøges og karakteriseres. Endelig visualiseres og karakteriseres radioaktiv stråling i et tågekammer. 
Begreber der bla. arbejdes med er: Baggrundsstråling, alfa-, beta- og gammastråling, absorption, halveringstykkelse.

Niveau: 8.-10. klasse
Begge forløb indeholder læreroplæg, men eksperimentelt arbejde udføres i størstedelen af tiden.

Emne: Cola og sukker
Hvordan kan man kende forskel på almindelig cola og cola light ?. I skal se på hvad cola indeholder og lave forskellige forsøg med cola. Hvad er sukker ? I skal bygge sukkermolekyler med molekylebyggesæt og regne på hvor mange sukkermolekyler der er i en ½ L cola.

Niveau: 7-9 klasse

Emne: Plastik
Hvad er plastik og hvordan kan man kemisk kende forskel på de forskellige typer plastik ? I skal lave forsøg hvor I identificerer forskellige plasttyper og I får også mulighed for at undersøge prøver I selv tager med. Hvilke problemer kan der være med madvarer og plastik – og hvorfor er der nogen typer plastik der ikke må bruges til legetøj til babyer ?

Niveau: 9. klasse

Italiensk

Emne: Introduktion til italiensk
Peterskirken, Colosseum, Balotelli, Gucci, folk der taler med hænderne, pizza, pasta og god kaffe. Det er noget af det, vi forbinder med Italien, og grunden til at Italien er et af danskernes foretrukne rejsemål.  Imidlertid er der kun meget få danskere, der kan udtrykke sig på italiensk, men nu har du muligheden for at lave om på det.

På dette lynkursus i italiensk får du hurtigt lært nogle enkle sætninger, fordi udtalen er ret simpel og tonefald og kropssprog hjælper med til at gøre dig forståelig.

Niveau: 7.-9. klasse

Musik

Emne: Rockmusik – teori og praksis

Vi lytter til et udvalg af rocknumre og analyserer dem i forhold til form og instrumentation. Hvad er rockmusik for en størrelse? Vi ser også på musikken i en historisk sammenhæng. Vi synger/spiller også et eller to rocknumre.

Niveau: 7. – 10. klasse. Bemærk: Musikkendskab inden for teori eller praksis er ikke nogen forudsætning.

Emne: Get Rhythm
En grundlæggende introduktion til rytmelære vil hurtigt blive omsat til praksis, hvor vi vil lave stomp-rytmer og trommeøvelser.
Vi kommer også til at analysere rytmer i moderne pop/rock numre.

Niveau: 7. – 10. klasse. Bemærk: Musikkendskab inden for teori eller praksis er ikke nogen forudsætning.

Naturgeografi

1. Klimaforsøg (7.-9. klasse)

  • Lav en sky i en plastikflaske.
  • Lav en cirkulationscelle i en plastikboks.
  • Mål temperaturudviklingen i vand og sand (varmekapaciteten –> kan kobles til kyst- og fastlandsklima)
  • Mål albedoens betydning for temperaturudviklingen. Kan kobles med betydningen af solhøjde.
  • Varmluftballon

2. Energibalanceberegninger (9. klasse)

Øvelsen går ud på at beregne den aktuelle og helt lokale strålingsbalance vha. infrarøde termometre. Øvelsen kan kobles med beregninger af solhøjden i Greve på forskellige årstider.

3. Lav din egen vejrudsigt (7.-8. klasse)
Lav din egen vejrudsigt ud fra observationer af skyer og vindretninger, udviklingen i lufttryk og temperatur
Øvelsen foregår udenfor. Hvis dårligt vejr – regneøvelse indendørs

4. feltarbejde: opmåle Olsbækken (8.-9. klasse)
Hvor meget vand strømmer igennem Olsbækken på et sekund? Eleverne måler åens vandføring iført vaders. Kan ikke gennemføres i august-september pga. for lidt vand i åen.5. Konsekvenser af klimaændringer for lande rundt om i verdenen

Eleverne skal repræsentere hvert deres land. Formålet med øvelsen er at undersøge konsekvenser af klimaændringer for de forskellige lande.

6. Bestem en sten
Hvorhenne i Danmarks geologiske historie hører din sten til i? Hvordan er stenene dannet? Er de magmatiske, metamorfe eller sedimentære?

Religion

Emne: Folkekirkens ritualer
I denne workshop får klassen en lærerstyret introduktion til ritualanalyse som metode. Derefter arbejder vi i mindre grupper med analyse af dåbs- og nadverritualet ud fra filmklip og små tekster.

Niveau 7-9 klasse

Emne: Islam i Danmark
I denne workshop undersøger vi forskellige måder at være muslim på i Danmark. Hvad er forskellen på at være modernist og fundamentalist? Vi skal arbejde med analyse af små tekster og filmklip, som viser mangfoldigheden i islam i Danmark.

Niveau: 7-9 klasse

Emne: Sådan bliver man buddhist
I denne workshop skal vi undersøge, hvorfor flere og flere danskere vælger at blive buddhister. Vi skal lære lidt om de centrale dele af buddhismen og om konversionsteori. Workshoppen vil være en blanding af lærerstyrede oplæg og arbejde i mindre grupper.

Niveau: 7-9 klasse

Biologi

Emne: Menneskets sanser
Vi snakker en lille smule om, hvordan nervesystemet er opbygget og fungerer. Desuden undersøger vi vore sanser ved at lave nogle små forsøg, hvor vi på forskellig måde afprøver og stimulerer vores sanser.

Niveau: 7-9 klasse.