Målet er, at man hurtigt skal lære sine klassekammerater, sine lærere, sine fag, selve gymnasiet og vores skolekultur at kende. Intro-aktiviteterne omfatter blandt andet følgende.

Første skoledag

Her møder du klassen, to af lærerne fra klassens team og to ældre elever (”storesøstre” og ”storebrødre”). Derefter er der arrangeret sjove aktiviteter i lokalområdet og på stranden, som klassen skal klare i fællesskab. Og der dystes venskabeligt mod de øvrige 1.g-ere og 1. hf-ere.

Den følgende tid

I spiser morgenmad med én af klassens lærere og med storesøster/bror, der vil lave forskellige lege og fortælle om det at gå på Greve Gymnasium, og hvordan de opfattede skiftet fra folkeskolen til gymnasiet. Det er også storesøster/bror, som viser rundt på skolen en af de første dage.

I løbet af de første uger deltager klassen i en række aktiviteter som teambuilding, dans, sang el. lign. Nogle af aktiviteterne foregår med flere af de nye klasser sammen.

I løbet af de første dage vil klassen møde en af it-vejlederne, der giver introduktion til skolens it.

Der vil også være oplæg og diskussion om hvad god klasserumskultur er. Hvilke forventninger har I til Greve Gymnasium fagligt og socialt? Hvilke forventninger har Greve Gymnasium til jer?

Idrætsdag og introfest

Introperioden slutter med idrætsdag og introfest. Efter idrætsdagen mødes alle nye elever til spisning og underholdning. Senere kommer resten af skolens elever, og alle fester sammen.