HF på Greve Gymnasium

HF er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er rettet mod korte og mellemlange videregående uddannelser indenfor fx sundhed, pædagogik, medier, økonomi og politi. Du kan søge ind på HF efter 9.klasse.

Faglig og personlig udvikling

Målet med HF på Greve Gymnasium er at udvikle dig både fagligt og personligt. I alle fag arbejdes der med at bygge videre på din faglige viden, og bringe den i spil i forhold til din videre uddannelse og dine fremtidige karrieremuligheder.

Vi arbejder også systematisk med at udvikle dine studie-kompetencer gennem undervisning i bl.a. faglig læsning, skriftlige løftekurser og individuelle tutorsamtaler.

På HF arbejder vi med et udviklende mindset, hvor formålet er at blive bedre frem for at præstere. Derfor giver vi kun ganske få standpunktskarakterer. Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, og det er kun den endelige eksamenskarakter, der tæller med i dit eksamensbevis.

Uddannelse til virkeligheden

HF-uddannelsen på Greve Gymnasium er opdelt i 4 semestre med hvert sit fokus. I første semester skal du afklare hvilke fag, du særligt interesserer dig for, så du i andet semester kan vælge en fagpakke, der toner din uddannelse i retning af enten sundheds- eller samfundsfaglige uddannelser. I tredje semester skal du afprøve hvordan dine fagpakkefag kan bruges i videre uddannelse eller karriere, og i fjerde semester skal du bruge din faglige viden i en større skriftlig opgave, hvor du undersøger en selvvalgt problemstilling.

På HF tager mange af de faglige forløb udgangspunkt i virkeligheden, og stiller skarpt på hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Det vil bl.a. ske gennem tre forskellige projekt- og praktikforløb, hvor du skal arbejde med konkrete problemstillinger knyttet til dine fag. Her skal du fx løse virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og din faglige undervisning.

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv. I projektpraktik-forløb i 1.hf kan det fx være et samarbejde med kommunen om at skabe sundere arbejdspladser, og i 2.hf kommer du ud på en videregående uddannelse og arbejder med en case som fx sygeplejerske eller socialrådgiver.

Fagpakker rettet mod fremtiden

Udover de obligatoriske fag (dansk, engelsk, matematik, biologi, kemi, naturgeografi, historie, samfundsfag, religion) skal du vælge en fagpakke, der er tonet i retning af sundheds- eller samfundsfaglige uddannelser som fx sygeplejerske eller politibetjent. Derudover skal du vælge 2 valgfag. Du kan dine valgmuligheder nedenfor.

Fag – 1. HF

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C

Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C (afslutttes med intern og ekstern mundtlig eksamen efter 2. semester)
Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 1. semester)

Valgfag

 • Design og arkitektur C
 • Idræt C
 • Mediefag C eller musik C

Fag – 2. HF

Obligatoriske fag

 • Dansk A (afsluttes med ekstern skriftlig og mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Engelsk B (afsluttes med ekstern skriftlig og mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C (afsluttes med intern og ekstern mundtlig eksamen efter 3. semester)

Fagpakke

Sundhed:

 • Biologi B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Psykologi C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Samfund:

 • Samfundsfag B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)
 • Psykologi C (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Valgfag

 • Biologi B
 • Idræt B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Naturgeografi B
 • Psykologi B eller samfundsfag B (afsluttes med ekstern mundtlig eksamen efter 4. semester)

Bliv en del af Greve Gymnasium

Når du går på HF på Greve Gymnasium bliver du en del af skolens sociale liv med morgensamlinger, musical, frivillig idræt, og skolens demokratiske liv med elevråd og skolerådsmøder. Vi forventer at du er motiveret for at lære og udvikle dig, og er åben for at udvide dine faglige horisonter. HF på Greve Gymnasium kobler din faglige viden med virkeligheden, og giver dig et godt udgangspunkt for videregående uddannelse og karriere.

Mange af vores HF-studenter søger videre på uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog, lærer eller ind i politiet. Men du kan også bruge din HF-eksamen på andre uddannelser, som du kan læse eksempler på nedenfor.

Det bruger jeg min HF-eksamen til…

Jeg brugte min HF-uddannelse til at søge ind på læreruddannelsen, hvor jeg læser i dag. Samtidig gav HF på GG mig de værktøjer og erfaringer, som var utrolig vigtige for min fremtidige uddannelse.”

Christian Witt, HF-student 2016
”Min HF-uddannelse har åbnet mange døre. Jeg vidste i løbet af mine år på HF, hvad jeg gerne ville studere, men uddannelsen fandtes ikke som bachelor i Danmark. Derfor startede jeg på antropologi på Københavns Universitet for at se, om det kunne være noget. Jeg gik der dog kun i nogle måneder, da jeg fandt ud af, at jeg kunne tage min drømme-uddannelse i Norge. 

Danske gymnasiale uddannelser åbner ikke kun muligheden for at studere “gratis” i Danmark, men i Norden, derfor skal jeg nu til at starte mit andet semester på kriminologi på Universitetet i Oslo.”

Signe Krog, HF-student 2016
”Jeg studerer til daglig til pædagog inde på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg har gået i 1,5 års tid. 

Jeg er pt i min anden praktikperiode i min specialisering i skole/fritids området, så det kunne ikke være mere fantastisk. Ellers så arbejder jeg som tilkaldevikar på en folkeskole, hvor jeg tjener lidt ekstra som studerende. 

Man kan sige, at jeg har brugt min HF til at få en faglig baggrund for min fremtidige praksis. Den har lagt grundlaget for at jeg kunne komme ind på min videregående uddannelse. Jeg valgte i sin tid HF, da jeg vurderede at det var den bedste gymnasiale uddannelse for mig, fordi jeg allerede vidste dengang, at jeg skulle læse til pædagog. ⯑ ”
Emil Schøler, HF-student 2016