Lærerne er alle uddannede på universitet, har en bred viden – og evnerne til at formidle den.

Udover et højt fagligt niveau, kan vi tilbyde et miljø hvor der er plads til forskellighed, hvor de specielle talenter kan få rum og mulighed for yderlige udvikling. Her tænker vi ikke kun på de boglige talenter, men også på de musiske, idrætslige og kreative talenter.

I vores vision står der at ‘sammen skaber vi fremtidens gymnasium’ – og det mener vi. Sammen er vi stærke, og vores forskelligheder gør livet mere spændende og rigere.

Vores forventninger til dig som kommende elev er, at du vil tage aktivt del i både skolens, dine kammeraters og din egen udvikling. Til gengæld tør godt vi love dig en skoletid, hvor et helt særligt fællesskab vil bakke dig op i at gøre dit allerbedste.